Akcjonariusze ZM Ropczyce zdecydują 6 IV o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

ISBNews
10.03.2021 14:00
A A A

Warszawa, 10.03.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Zakładów Magnezytowych Ropczyce zdecydują 6 kwietnia br. o wycofaniu z obrotu akcji spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszystkie akcje spółki, tj. łącznie 6 259 634 akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D i E o wartości nominalnej 2,5 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 15 649 085 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 297,67 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)