URE: PGE Energia Ciepła i ZEW Kogeneracja wygrały nabór na premię kogeneracyjną

ISBNews
12.03.2021 14:55
A A A

Warszawa, 12.03.2021 (ISBnews) - Oferty złożone przez PGE Energia Ciepła i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja wygrały nabór na premię kogeneracyjną indywidualną. Wysokość premii, jaka zostanie wypłacona firmom za blisko 18 TWh energii elektrycznej wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji wynosi ponad 936 mln zł, podał Urząd Regulacji Energetyki (URE).

"W naborze złożono dwie ważne oferty. W marcu 2021 r. prezes URE uzyskał komplet informacji o zaakceptowaniu przez obu oferentów wysokości wyliczonej premii kogeneracyjnej indywidualnej. W wyniku rozstrzygnięcia naboru premią kogeneracyjną indywidualną objęto blisko 18 TWh energii elektrycznej, a wartość premii wyniesie ponad 936 mln zł. Oznacza to, że jednostki kogeneracji wykorzystały niecałe 11% możliwego do rozdysponowania wsparcia" - czytamy w komunikacie.

Wsparcie uzyskały nowe jednostki kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ok. 238 MW, które zostaną wybudowane po dniu rozstrzygnięcia naboru. Premia dla tych jednostek będzie wypłacana w latach 2023-2039.

Minimalna wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej, jaka zostanie wypłacona uczestnikom, którzy wygrali nabór nie przekracza 44 zł/ MWh, zaś maksymalna nie przekracza 56 zł/MWh, podano także.

W grudniu 2020 r. prezes URE ogłosił nabór na premię kogeneracyjną indywidualną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych jednostkach kogeneracji lub w jednostkach znacznie zmodernizowanych o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 50 MW. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią wynosiła 72 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii to ponad 8,6 mld zł.

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających jednocześnie energię elektryczną i ciepło, które przyznawane jest w czterech formach: premii gwarantowanej indywidualnej, premii gwarantowanej, aukcji i naboru.

(ISBnews)