ZM Ropczyce: Cena w wezwaniu mieści się w granicach wartości godziwej

ISBNews
17.03.2021 15:55
A A A

Warszawa, 17.03.2021 (ISBnews) - Zarząd Zakładów Magnezytowych Ropczyce (ZM Ropczyce) wyraził pozytywną opinię wobec ogłoszonego przez grupę akcjonariuszy wezwania na akcje spółki i uznał cenę zaproponowaną w wezwaniu za godziwą, podała spółka.

"Wzywający […] nie zamierzają dążyć do wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian w dotychczasowej działalności spółki i jej grupy kapitałowej i traktują nabycie akcji jako część realizacji długoterminowej inwestycji strategicznej. Wzywający zamierzają rozwijać dotychczasową działalność spółki, nie zmieniając jej profilu" - czytamy w stanowisku zarządu.

W opinii zarządu, przeprowadzenie wezwania nie będzie miało wpływu na poziom zatrudnienia w ZM Ropczyce ani na lokalizację prowadzonej działalności.

"Zdaniem zarządu spółki cena proponowana w wezwaniu mieści się granicach wartości godziwej akcji spółki" - czytamy także

Na początku marca dziewięciu wzywających ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 057 825 akcji zwykłych na okaziciela ZM Ropczyce, stanowiących 16,9% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena w wezwaniu wynosi 26,73 zł za akcję

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 297,67 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)