Getin Noble Bank nie widzi ryzyka przymusowej restrukturyzacji

ISBNews
19.03.2021 11:50
A A A

Warszawa, 19.03.2021 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) nie widzi obecnie ryzyka przymusowej restrukturyzacji, poinformował prezes Artur Klimczak. 

"Nie widzimy takiego ryzyka" - powiedział Klimczak podczas telekonferencji. 

Obecna luka kapitałowa Getin Noble Banku wynosi ok. 1,4 mld zł. 

"Jeśli chodzi o wymogi kapitałowe, jesteśmy w procesie aktualizacji planu naprawy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego" - dodał Klimczak. 

Bank złożył 15 stycznia br. wniosek do UKNF z aktualizacją grupowego planu naprawy Grupy Getin Noble Banku, wnosząc, w trybie art. 141q ust. 1 ustawy Prawo bankowe, o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego ww. dokumentu. Aktualnie trwa postępowanie administracyjne KNF w sprawie złożonego przez bank wniosku.

"Bank podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu poprawy wskaźników kapitałowych, w szczególności te zawarte w realizowanym od stycznia 2020 roku planie naprawy" - czytamy w sprawozdaniu.

GNB podał, że na koniec lutego br. wskaźnik TCR wyniósł 7,5% wobec minimalnego wymogu 8% i był determinowany przede wszystkim spadkiem funduszy własnych w efekcie zwiększenia poziomu amortyzacji skutków MSSF9 oraz bieżącym wynikiem finansowym uwzględniającym koszt składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (roczna składka na fundusz resolution oraz kwartalna składka depozytowa).

Na koniec grudnia 2020 roku wskaźnik współczynnik wypłacalności TCR wyniósł 8,59%, zaś współczynnik Tier1/CET1 wynosił 7,4%. 

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews)