Atrem miało 2,38 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2020 r.

ISBNews
22.03.2021 08:35
A A A

Warszawa, 22.03.2021 (ISBnews) - Atrem odnotowało 2,38 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 7,37 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto ogółem (łącznie z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w 2020 r. wyniósł 2,32 mln zł wobec 7,95 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 1,02 mln zł wobec 6,81 mln zł straty rok wcześniej. Spółka podkreśliła w komunikacie, że ponad połowa zysku przypadła na czwarty kwartał roku. "Pozytywny wynik związany jest z osiąganiem zdecydowanie wyższych marż na kontraktach oraz jest efektem zmian organizacyjnych" - czytamy w materiale.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,42 mln zł w 2020 r. wobec 115,64 mln zł rok wcześniej. Prawie 35 mln zł z tego przychodu wypracowano w samym czwarty kwartale, wskazano w komunikacie poświęconym wynikom.

"Zdecydowanie najlepszy ostatni kwartał roku pozwala z nadzieją patrzeć na działalność naszej spółki w 2021 roku. Restrukturyzacja wpłynęła na poprawę rentowności. Lżejsi kosztowo, jesteśmy przygotowani na nowe wyzwania" - skomentował prezes Atremu Andrzej Goławski, cytowany w materiale.

Przychody z obu segmentów działalności spółki znalazły się na podobnym poziomie. W ramach segmentu elektroenergetyka Atrem realizował inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii. Dynamiczny rozwój tej branży w nadchodzących okresach może wpływać na przychody Atremu, wskazano w komunikacie.

"Zainteresowanie inwestycjami w OZE rośnie skokowo. Atrem widzi szansę w rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego w związku z ekspansją OZE i wywołaną przez to koniecznością gruntownej modernizacji polskiego systemu dystrybucji i przesyłu. Rozwój OZE wywołuje również rozwiązanie problemu magazynowania energii - tutaj również mamy szanse wykorzystać nasze kompetencje, magazyny energii najlepiej zlokalizować w ramach budowanych przez nas GPZ" - stwierdził prezes.

"Łączna wartość projektów z branży OZE pozostających w realizacji Atremu na dzień 31.12.2020 roku wynosiła 44,5 mln zł netto, z czego do przerobienia pozostało 22,8 mln zł netto" - dodał.

Zarząd podkreśla, że "z nadzieją odbiera" zapowiedzi rządowe, w których to szeroko rozumiana branża budowlana miałaby być jednym z kół zamachowych, które wyciągną gospodarkę z przestoju.

"Niepewność co do rozwoju pandemii przełożyła się na ostrożniejsze podejście zamawiających do realizacji kontraktów, szczególnie w pierwszej połowie roku. Zamawiający powściągliwiej dysponują swoimi budżetami inwestycyjnymi, przesuwając środki finansowe na realizację prac na kolejne lata. Pomimo sporego portfela zamówień, zarząd spółki zakłada dalsze pozyskanie nowych projektów, które są obecnie na etapie ofertowania" - powiedział prezes na temat wpływu pandemii na działalność Atremu.

Spółka przypomniała, że do najważniejszych dla niej wydarzeń minionego roku należy wybór konsorcjum z jej udziałem w przetargu dotyczącym tłoczni w Odolanowie - części projektu Baltic Pipe. Wartość udziału Atremu ujęta w ofercie konsorcjum wynosi 45,3 mln zł. Istotna była także finalizacja procesu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - działu IT, z którym zarząd nie wiązał planów rozwoju.

"Komunikaty płynące ze spółki wskazują, że przychody powinny wzrastać i pokazują, jak inaczej zarządzany jest dziś Atrem. Celem, jaki stawiany jest przez zarząd wszystkim ośrodkom zysku w spółce jest trwała poprawa rentowności na realizowanych kontraktach oraz istotna poprawa pozycji finansowej kontraktów" - podsumował Goławski.

Atrem działa w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizuje kontrakty w zakresie odnawialnych źródeł energii. w 2019 r. spółka została przejęta przez GK Immobile. Atrem zadebiutował na GPW w 2008 r.

(ISBnews)