Michał Kolmasiak został powołany na prezesa zarządu Pragma Inkaso

ISBNews
22.03.2021 16:05
A A A

Warszawa, 22.03.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Pragma Inkaso powierzyła dotychczasowemu wiceprezesowi Michałowi Kolmasiakowi funkcję prezesa w jednoosobowym zarządzie, podała spółka. Zmiana ta wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021 r.

W lutym Tomasz Boduszek złożył rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu, co miało związek z zakończeniem sprzedaży pakietu większościowego akcji PragmaGO oraz koniecznością ograniczenia aktywności zawodowej wyłącznie do funkcji pełnionych w ramach Grupy PragmaGO.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)