Zapisy w wezwaniu na akcje ZM Ropczyce zostały przedłużone do 18 maja

ISBNews
31.03.2021 17:50
A A A

Warszawa, 31.03.2021 (ISBnews) - Zapisy w wezwaniu do sprzedaży akcji Zakładów Magnetyzowych Ropczyce zostały przedłużone do 18 maja - miały zakończyć się 20 kwietnia, podano w komunikacie.

Na początku marca br. dziewięciu wzywających ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 057 825 akcji Ropczyc, stanowiących 16,9% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena w wezwaniu wynosi 26,73 zł za akcję.

Przyjmowanie zapisów rozpoczęło się 22 marca br.

Według aktualizowanego harmonogramu, planowana data realizacji transakcji na GPW to 21 maja, a planowana data rozliczenia - 25 maja 2021 r.

Na 6 kwietnia br. zwołano wcześniej walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze Ropczyc mają zdecydować o wycofaniu akcji spółki z obrotu.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 297,67 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)