Action rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 rok

ISBNews
01.04.2021 09:50
A A A

Warszawa, 01.04.2021 (ISBnews) - Zarząd Action zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2020 r. w kwocie 185,89 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

"W opinii zarządu, zasadnym jest, by wypracowany zysk został przeznaczony właśnie na kapitał zapasowy. Mając w szczególności na uwadze konieczność regulowania zobowiązań wobec wierzycieli w ramach układu a także aktualną sytuację związaną z COVID-19, zarząd zabezpiecza odpowiednie środki pieniężne w ramach kapitałów własnych" - czytamy w komunikacie.

Action odnotowało 185,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 5,01 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 185,89 mln zł wobec 2,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 062,24 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)