Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
01.04.2021 23:05
A A A

Atal zawarł 848 umów deweloperskich i przedwstępnych w I kw. 2021 r., podała spółka. 

Polimex-Mostostal podpisał umowę nabycia akcji spółki Instal-Lublin, rozszerzając tym samym ofertę grupy kapitałowej o usługi z branży instalacyjnej, podała spółka. Polimex-Mostostal nabył 100% akcji spółki od jej syndyka za kwotę 1,22 mln zł.

Atal wyemituje 2 letnie obligacje serii AX o wartości nomin. do 120 mln zł w ramach programu, podała spółka.

Spółka PW - z 45-proc. udziałem Grupy BBI Development - zawarła z inwestorem branżowym (spółką zależną zagranicznej grupy deweloperskiej) list intencyjny dotyczący dalszej realizacji projektu deweloperskiego pn. "Roma Tower", położonego u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater w Warszawie, podało BBI Development.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - wyraziło zgodę na realizację inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni gazowo parowej Czechnica (Nowa EC Czechnica) i wybór oferty konsorcjum Polimeksu-Mostostalu i Polimeksu Energetyka o wartości 1,28 mld zł netto, podały spółki.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska trzech wiceprezesów, podała spółka.

Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) utworzyły nowy indeks na warszawskiej giełdzie, skupiający 14 spółek, które rozwijają swój potencjał we współpracy z polskim sektorem naukowym, podała GPW. Notowania Indeksu Łukasiewicza Innovator będą publikowane codziennie od 12 kwietnia 2021 r. 

AC SA zanotowało 50,8 mln zł przychodów w I kw. 2021 r., co oznacza spadek o 18,55% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Bacteromic - spółka Scope Fluidics - rozpoczęła testy walidacyjne systemu BacterOMIC, który pozwoli lekarzom zdobyć kompletne i szczegółowe informacje o oporności na antybiotyki bakterii atakujących danego pacjenta, podała grupa. Spółka przewiduje zakończenie badań przedrejestracyjnych systemu BacterOMIC w II lub III kw. 2021 r.

PKP Cargo powinno osiągnąć dodatnie wyniki finansowe w 2021 roku, przy stabilizacji przewozów na poziomie sprzed pandemii i zmniejszonej bazie kosztowej, poinformował prezes Czesław Warsewicz. Spółka nie planuje też dalszych znaczących redukcji zatrudnienia.

PKP Cargo zakłada uruchomienie 9 nowych krajowych i międzynarodowych połączeń operatorskich w ramach PKP Cargo Connect w 2021 roku, poinformował prezes Czesław Warsewicz.

Tauron Polska Energia zakłada, że ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla mogą przekroczyć poziom 50 euro/t wobec ponad 43 euro/t obecnie, poinformował dyrektor wykonawczy ds. analiz i operacji rynkowych Sebastian Gola.

Nakłady inwestycyjne Grupy PKP Cargo powinny być niższe niż osiągnięty wynik EBITDA w 2021 roku, poinformował prezes Czesław Warsewicz. W 2020 roku wskaźnik wielkości capeksu do EBITDA wynosił 1,3.

Tauron Polska Energia nie planuje występować o korektę tegorocznej taryfy na energię elektryczną do Urzędu Regulacji Energetyki (URE), poinformował wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski.

Tauron Polska Energia zakłada, że do połączenia zakładów górniczych Janina i Sobieski dojdzie przed końcem roku, poinformował wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski.

Tauron Polska Energia może opublikować aktualizację strategii w III lub IV kw. tego roku, poinformował wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski.

Getin Holding wraz z Getin International S.A. w likwidacji (GISA) zawarli z MTB umowy sprzedaży wszystkich akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku za łączną cenę ponad 49,99 mln rubli białoruskich (co stanowi równowartość 75,7 mln zł), podała spółka.

Rada nadzorcza Taurona Polskiej Energii powołała Pawła Strączyńskiego na prezesa w ramach VI kadencji zarządu, podała spółka.

Tauron Polska Energia planuje nakłady inwestycyjne niższe r/r w 2021 r. Nakłady na wytwarzanie konwencjonalne będą niższe, natomiast wzrosnąć mogą nakłady na źródła odnawialne, poinformował p.o. prezesa Marek Wadowski.

Tauron Polska Energia spodziewa się oczyszczonej EBITDA stabilnej r/r w 2021 r., poinformował p.o. prezesa Marek Wadowski.

Auto Partner jest "dobrej myśli", jeśli chodzi o wyniki spółki w 2021 roku, a rynek napraw powinien być "mocny", poinformował prezes Aleksander Górecki. Zastrzegł, że marże grupy mogą w tym roku obniżyć się o 1-1,5 pkt proc.

Auto Partner planuje uruchomienie kilku nowych filii w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy, a na koniec 2021 roku ich łączna liczba powinna przekroczyć 100, poinformował wiceprezes spółki Piotr Janta.

Bank Pekao sfinalizował nabycie 38,33% akcji Krajowego Integratora Płatności - operatora systemu Tpay.com, podał bank. Dzięki transakcji, Pekao zaoferuje swoim klientom biznesowym w pełni kompleksową ofertę akceptacji płatności, uzupełnioną o produkty dla dynamicznie rosnącego sektora sprzedaży internetowej, podano także.

Hub4Fintech (poprzednio CWA) podpisał plan połączenia z Minutor Energia, podała spółka. Po fuzji zmieni nazwę na Minutor Energia i będzie prowadzić działalność przede wszystkim w branży odnawialnych źródeł energii.

Oferta konsorcjum z udziałem Mirbudu, warta 246,83 mln zł brutto, została wybrana w postępowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: "Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12", podał Mirbud.

Celon Pharma ukończył aktywną część kliniczną badania I fazy CPL280 należącym do najnowszej generacji leków stosowanych w cukrzycy i schorzeniach metabolicznych, podała spółka.

Synergic - spółka pośrednio zależną od Larq - złożyła w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy wniosek o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, podało Larq.  

OT Logistics sfinalizował sprzedaż 2 360 924 akcji, stanowiących 17,51% kapitału zakładowego Luka Rijeka na rzecz Rubicon Partners Ventures po cenie 35 HRK za akcję, podała spółka.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił określić 6 kwietnia jako dzień pierwszego notowania obligacji serii H Lokum Deweloper w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst, podała spółka.

Wygasł list intencyjny podpisany 27 lipca 2020 roku przez Getin Holding z Idea Bankiem oraz LC Cor, w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży przez Idea Bank na rzecz Getin Holding i przy udziale LC Corp pakietu 25% akcji Idea Getin Leasing, podał Getin.

Scope Fluidics zakończył certyfikacyjne badania kliniczne systemu PCR|ONE na panel gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA/MSSA), podała spółka.

Ulma Construccion Polska odnotowała 20,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 46,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Plaza Centers odnotowała 33,49 mln euro skonsolidowanej straty netto w 2020 r. wobec 21,17 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cellnex Telecom sfinalizaował transakcji z firmą Iliad, ogłoszoną 23 października 2020 roku, w ramach której Cellnex przejmuje 60% akcji, stanowiących pakiet kontrolny w spółce zarządzającej ok. siedmioma tysiącami masztów i wież firmy Play w Polsce, podał Cellnex. Wartość transakcji to 804 mln euro.

Grupa Przemysłowa PJP Makrum odnotowała 14,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 5,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bioton odnotował 33,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 126,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Action zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2020 r. w kwocie 185,89 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

APS Energia posiada portfel zamówień na ponad 58,5 mln zł do realizacji w 2020 r., podała spółka.

APS Energia odnotowała 5,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 10,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Artifex Mundi odnotował 8,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 13,7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Eurocash zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie wypłatę dywidendy z zysku za 2020 r. w wysokości 0,48 zł na akcję, podała spółka. Walne zgromadzenie zajmie się tą propozycją 27 kwietnia br.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 2,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 14,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gobarto odnotowało 31,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 21,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CCC Shoes & Bags (CCC S&B) zawarło z Cyfrowym Polsatem oraz z A&R Investments Limited - jednym z akcjonariuszy InPostu - dwie warunkowe przedwstępne umowy sprzedaży akcji eobuwie.pl, określające warunki sprzedaży na rzecz każdego z inwestorów pakietów po 10% akcji za cenę 500 mln zł każdy, podało CCC. Jednocześnie, Grupa CCC zawarła umowę z MKK3 - wehikułem inwestycyjnym założyciela spółki - która przewiduje sprzedaż w najbliższych dwóch kwartałach na rzecz CCC pakietu 20% akcji eobuwie.pl.

Action odnotowało 185,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 5,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

J.W. Construction Holding odnotował 12,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 63,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Celon Pharma odnotował 21,5 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 11,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKP Cargo odnotowało 224,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)