NBP: Zysk netto banków spadł o 23,5% r/r do 1,36 mld zł w I-II 2021 r.

ISBNews
08.04.2021 17:55
A A A

Warszawa, 08.04.2021 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wyniósł 1,36 mld zł w okresie styczeń-luty 2021 r. i zmniejszył się o 23,5% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po styczniu br. zysk netto sektora wynosił 0,33 mld zł.

Przychody odsetkowe w okresie dwóch miesięcy br. wyniosły 7,96 mld zł (spadek o 28,6% r/r), zaś koszty odsetkowe - 0,74 mld zł (spadek o 72,2% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 8,2% r/r do 3,29 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji spadły o 7,3% r/r do 0,69 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu-lutym br. zmniejszyły się o 7,4% r/r do 6,51 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 1,17 mld zł w okresie styczeń-luty 2021 r. (wzrost o 10% r/r), podał także bank centralny.

(ISBnews)