NREP NSF IV Holding 2 skupił w wezwaniu 4,12 mln akcji Grupy BIK

ISBNews
08.04.2021 18:15
A A A

Warszawa, 08.04.2021 (ISBnews) - W wyniku wezwania do sprzedaży akcji Biura Inwestycji Kapitałowych, ogłoszonego przez NREP NSF IV Holding 2, zawarto transakcje, których przedmiotem było łącznie 4 120 474 akcje spółki (w tym 2 020 474 akcje na okaziciela były przedmiotem transakcji zawartych za pośrednictwem GPW oraz 190 000 akcji imiennych serii A i 1 910 000 akcji Imiennych serii G było przedmiotem transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym), podało Santander Biuro Maklerskie, podmiot pośredniczący w wezwaniu.

"Spółka NREP NSF IV Holding 2, jako podmiot nabywający, nabędzie prawa z wszystkich akcji będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie i będących przedmiotem ww. transakcji, w dniu ich rozliczenia, tj. 9 kwietnia 2021 r." - czytamy w komunikacie.

NREP NSF IV Holding 2 ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) 12 lutego br. Cena w wezwaniu wyniosła 14,5 zł za jedną akcję notowaną (później podniósł cenę do 22,3 zł) oraz 24,5 zł za akcje imienne serii A i G. Intencją wzywającego jest wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

Biuro Inwestycji Kapitałowych jest deweloperem powierzchni komercyjnych. Specjalizuje się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych. Drugim filarem działalności jest budowa i wynajem nowoczesnych powierzchni handlowych. BIK rozwija działalność od 1996 roku, od listopada 2016 r. jest notowane na głównym parkiecie GPW.

(ISBnews)