Kalendarium ISBnews

ISBNews
08.04.2021 18:20
A A A

PIĄTEK, 9 kwietnia

--Trigon Green-Tech Conference 2021

--12:00: Czat dla inwestorów z Starward Industries na Stockwatch

--13:00: Debata online Związku Banków Polskich i Akademii Leona Koźmińskiego pt. "Sposoby określania kursów walutowych w krajach europejskich" - patronat medialny ISBnews

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje opis dyskusji RPP w III

--15:00: Konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego poświęcona ocenie bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce

PONIEDZIAŁEK, 12 kwietnia

--10:30: Briefing dot. wyników rocznych Grupy Ferro za 2020 rok i perspektyw rozwoju w kolejnych kwartałach

--11:00: Spotkanie prasowe online Warty nt. automatyzacji likwidacji szkód 

WTOREK, 13 kwietnia

--LSE Polish Economic Forum, dzień 1. - patronat medialny ISBnews

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje bilans płatniczy w II 2021 r.

ŚRODA, 14 kwietnia

--LSE Polish Economic Forum, dzień 2. - patronat medialny ISBnews

-- 09:00: 21. Banking Forum i 17. Insurance Forum - dzień I 

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje komunikat w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2015-2020

--10:30: Konferencja online dot. uruchomienia regionu Google Cloud Warszawa

CZWARTEK, 15 kwietnia

--LSE Polish Economic Forum, dzień 3. - patronat medialny ISBnews

--09:00: 21. Banking Forum i 17. Insurance Forum - dzień II

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2021 roku, obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2021 roku.

--10:30: Wideokonferencja AAA Auto m.in. nt. prognozy rozwoju rynku samochodowego w 2021 roku.

--12:00: Wideokonferencja Atende nt. wyników za 2020 r.

(ISBnews)