Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
08.04.2021 18:20
A A A

W wyniku wezwania do sprzedaży akcji Biura Inwestycji Kapitałowych, ogłoszonego przez NREP NSF IV Holding 2, zawarto transakcje, których przedmiotem było łącznie 4 120 474 akcje spółki (w tym 2 020 474 akcje na okaziciela były przedmiotem transakcji zawartych za pośrednictwem GPW oraz 190 000 akcji imiennych serii A i 1 910 000 akcji Imiennych serii G było przedmiotem transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym), podało Santander Biuro Maklerskie, podmiot pośredniczący w wezwaniu.

Immofinanz sfinalizował sprzedaż czterech warszawskich biurowców węgierskiej firmie Indotek Group, podała spółka. Budynki mają łączną powierzchnię najmu około 45 300 m2. Cena sprzedaży wyniosła 72,5 mln euro.

Develia odnotowała 138,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 117,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Grupy Kęty powołała zarząd w dotychczasowym składzie z prezesem Dariuszem Mańką na kolejną kadencję, która rozpocznie się z dniem odbycia walnego zgromadzenia, podała spółka.

Oferta Budimeksu, warta 202,56 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na "Projekt i budowę obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8", podała spółka.

mBank powołał spółkę mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (mTFI) i objął 100% akcji, stanowiących 100% głosów na walnym zgromadzeniu mTFI, podał mBank.

Zarząd Grupy Kęty zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 430,15 mln zł z zysku netto za 2020 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, tj. wypłaty 44,67 zł na akcję, podała spółka.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 53,6% r/r do 982,2 mln zł w marcu 2021 r., podała spółka.

Grupa Wikana sprzedała (umowami deweloperskimi i przedwstępnymi) 65 lokali w I kwartale br. wobec 51 rok wcześniej oraz przekazała 151 lokale wobec 94 lokali rok temu, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje wystawić do aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 150 MW, poinformował szef relacji inwestorskich Filip Osadczuk. Grupa ma już zabezpieczone grunty pod ok. 1,4 GW farm.

Oferta Ferrum warta ok. 38,9 mln euro netto (ok. 47,8 mln euro brutto, co stanowi równowartość ok. 178,5 mln zł netto i ok. 219,5 mln zł brutto została uznana jako najniższa w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych dla Gazociągu Gustorzyn - Wronów, podała spółka.

Onde z Grupy Erbud chciałoby brać udział w budowie polskich farm wiatrowych na Bałtyku, ale tylko w zakresie części lądowej prac, poinformował prezes Paweł Średniawa.

Erbud ocenia, że dzięki dywersyfikacji biznesu i stabilizacji, jaką daje rozwój w segmencie OZE, może kontynuować osiąganie bardzo dobrych wyników finansowych w 2021 r., poinformował ISBnews prezes Dariusz Grzeszczak.

Erbud skłania się raczej do przeprowadzenia w tym roku skupu akcji własnych, niż wypłaty dywidendy, poinformował ISBnews prezes Dariusz Grzeszczak.

Kolejnym krokiem w uruchamianiu nowego segmentu budownictwa modułowego w Grupie Erbud jest zakup linii produkcyjnej, co powinno zostać przeprowadzone do końca maja, poinformował ISBnews prezes Dariusz Grzeszczak.

Dadelo odnotowało 12,89 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w I kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 41% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Echo Investment wyłącznej kontroli nad DKR Investment i DKR Invest, podała spółka. W efekcie Echo Investment nabędzie pośrednio większościowy pakiet akcji stanowiących około 65,99% ogółu głosów w Archicomie.

MOL wyemitował 10-letnie obligacje dla inwestorów kwalifikowanych o wartości 35,5 mld HUF, podała spółka.

J.W. Construction Holding zawarł 232 umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży oraz płatne rezerwacje w I kwartale 2021 r. wobec 210 rok wcześniej. Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach grupy za I kwartał 2021 r. wynosi ok. 230 sztuk (29 rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne dane.

IS-Wireless uruchomi pierwszą polską sieć 5G w oparciu o własne rozwiązania w II półroczu, poinformował prezes Sławomir Pietrzyk. Spółka ocenia, że ewentualny debiut na GPW może opcją pozyskania finansowania na rozwój.

Asseco Data Systems (Asseco DS) - spółka zależna Asseco Poland - zintegrowało usługę kwalifikowanej walidacji podpisu elektronicznego z nowo audytowaną usługą kwalifikowanej konserwacji, co umożliwi klientom dodatkowe zabezpieczenie podpisanych i opieczętowanych dokumentów elektronicznych w długim okresie z dostosowaniem do wymogów formalno-prawnych, podała spółka.

Radpol w ramach przeglądu opcji dla Elektroporcelany Ciechów analizuje możliwość zmiany profilu produkcji i nie wyklucza możliwości zbycia lub wynajęcia zakładu, poinformowała prezes Anna Kułach.

Radpol liczy na osiągnięcie 40% udziału eksportu w sprzedaży w ciągu trzech lat, poinformowała prezes Anna Kułach.

Sygnity podpisał umowę o współpracy z Billon Digital Services; dzięki temu otrzyma dostęp do otwartej platformy blockchain zdolnej przetwarzać dokumenty, narodową walutę, oraz dowolną cyfrową wartość w postaci tokenów bezpośrednio w strukturach łańcuchów danych, podało Sygnity.

Budimex Nieruchomości, spółka zależna Budimeksu, przedsprzedał 494 mieszkania i sprzedał notarialnie 346 lokali w I kw. 2021 r., podczas gdy rok wcześniej odnotował 541 mieszkań przedsprzedanych i 4 lokale sprzedane notarialnie, podał Budimex.

Archicom sprzedał 377 lokali w I kwartale 2021 r. wobec 246 rok wcześniej, jednocześnie przenosząc własność 114 jednostek (317 lokali wydano w I kw. 2020 r.), podała spółka.

Columbus Elite - spółka zależna Columbus Energy - poszerzyła model sprzedaży o Zieloną Franczyzę, w ramach której przedsiębiorcy mogą zaangażować się w sprzedaż i oferowanie usług w zakresie instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, a docelowo też ładowarek do samochodów elektrycznych, podała spółka.

KGHM Polska Miedź jest zainteresowany podjęciem współpracy z rządem w celu zaszczepienia zainteresowanych pracowników szczepionką przeciw COVID-19, poinformowała ISBnews rzeczniczka spółki Sylwia Jurgiel. W KGHM i oddziałach spółki zatrudnionych jest ok. 18,5 tys. pracowników, a w grupie kapitałowej 34 tys.

Kool2Play uplasował ponad 51 000 akcji serii F po cenie 35 zł za jeden walor w subskrypcji prywatnej, a pozyskane ponad 1,79 mln zł  wesprze realizację 3 projektów, w tym grę "Uragun", podała spółka. 

Vigo System miało 14,58 mln zł przychodów w I kw. 2021 r., wobec 12,4 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Portfel zamówień na br. będącego w trakcie IPO Creotech Instruments wynosi ok. 25 mln zł, ale spółka wskazuje, że jest możliwość pozyskania w II połowie roku dodatkowych zleceń w wysokomarżowych segmentach Science i Production, które mogą przynieść wzrost przychodów o co najmniej kilka milionów złotych, poinformował ISBtech wiceprezes ds. finansowych Maciej Kielek.

Dadelo odnotowało 4,55 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcje spółki Creepy Jar zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji nie zmienił się wobec ceny odniesienia, natomiast ok godz. 9:15 spadał o 0,92% do 965 zł.

Rada nadzorcza i zarząd Krka zaproponowały wypłacenie 156,1 mln euro dywidendy, czyli 5 euro brutto na akcję, podała spółka. Stanowi to wzrost o 17,6% w stosunku do dywidendy z ubiegłego roku.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) przyznał kontrakt różnicowy dla morskich farm wiatrowych Baltica 3 i Baltica 2 o łącznej mocy do 2,5 GW. Inwestycja w znaczący sposób przyczyni się do transformacji Polski w kierunku zielonej energii, przyspieszy rozwój lokalnego łańcucha dostaw oraz pobudzi aktywność gospodarczą na wiele lat, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE).

Portfel zamówień Grupy Erbud miał wartość 2,56 mld zł na koniec 2020 r. i był o 7% większy r/r, podała spółka.

Erbud odnotował 46,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 33,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)