Incuvo ma rekomendację NCBR dot. dofinansowania projektu kwotą 3,91 mln zł

ISBNews
12.04.2021 08:35
A A A

Warszawa, 12.04.2021 (ISBnews) - Projekt Incuvo dotyczący opracowania technologii wspierającej przekształcenia i dostosowania nowych i istniejących gier do możliwości wirtualnej rzeczywistości został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania, podała spółka. Rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 3,91 mln zł.

Projekt pt. "Człowiek w rzeczywistosci wirtualnej - opracowanie technologii wspierającej przekształcenia i dostosowania nowych i istniejących gier do możliwości wirtualnej rzeczywistości" został przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1 - poddziałanie 1.1.1.

"Całkowita wartość projektu wynosi 6 518 707,5 zł , a rekomendowana kwota dofinansowania z funduszy unijnych 3 911 224,5 zł. Ostateczne warunki realizacji projektu zostaną określone w umowie pomiędzy emitentem i NCBR" - czytamy w komunikacie.

Incuvo istnieje od 2012 roku. Początkowo spółka koncentrowała się na produkcji gier na urządzenia mobilne. Aktualny model biznesowy studia zakłada portowanie i produkcje gier na urządzenia dedykowane wirtualnej rzeczywistości. Większościowym akcjonariuszem spółki jest estoński fundusz Blite Fund. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w styczniu 2021 r.

(ISBnews)