PIE/BGK: Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) wzrósł o 6,8 pkt m/m do 97,1 w IV

ISBNews
12.04.2021 09:10
A A A

Warszawa, 12.04.2021 (ISBnews) - Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK), badający nastroje polskich przedsiębiorstw, wzrósł do 97,1 pkt w kwietniu z 90,3 pkt w marcu (wg nowej metodologii), podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Wskaźnik został opracowany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). 

"Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego wyniósł w kwietniu 97,1 pkt., co oznacza wzrost o 6,8 pkt w porównaniu do sytuacji sprzed miesiąca. Wciąż jednak jest to odczyt poniżej poziomu neutralnego, świadczący o niekorzystnej koniunkturze. Relatywnie najlepsza sytuacja jest w produkcji i handlu, najtrudniejsza w sektorze usługowym. Co istotne, obawy firm zgłaszane na początku pandemii w większości się nie sprawdziły. Rok temu aż 30% przedsiębiorstw planowało zwolnienia, dziś rozważa je tylko 6% z nich. To wnioski płynące z czwartego notowania wskaźnika" - czytamy w komunikacie.

Kwietniowy odczyt Miesięcznego Indeksu Koniunktury, oprócz przedstawienia zmian w koniunkturze w ujęciu miesięcznym, prezentuje deklaracje przedsiębiorców z badania przeprowadzonego rok temu i zestawia z wynikami tegorocznymi. MIK w kwietniu przyjmuje wartości powyżej poziomu neutralnego w trzech obszarach: zatrudnieniu (108,1 pkt), wynagrodzeniach (104,6 pkt) oraz płynności finansowej (115,9 pkt). W pozostałych komponentach wskaźnika: wartość sprzedaży (89,2 pkt), liczba nowych zamówień (97,3 pkt), moce produkcyjne (95,6 pkt) i inwestycje (68,6 pkt) nadal obserwowane są poziomy świadczące o złej koniunkturze, podkreślono.

"Ubiegłoroczny lockdown był dla wielu firm zaskoczeniem i szokiem, który mogliśmy obserwować w badaniach PIE. Na przełomie marca i kwietnia 2020 roku 30% firm planowało zwolnienia, a 56% zmniejszenie poziomów wynagrodzeń. Obecnie tylko 6% firm rozważa redukcję etatów, a 4% obniżki płac. Również po stronie finansowej sytuacja wygląda mniej dramatycznie. Na początku pandemii 27% firm deklarowało płynność finansową pozwalającą na przetrwanie powyżej trzech miesięcy, a obecnie na taką płynność wskazuje 53%. Po roku pandemii wiele firm, szczególnie z sektora produkcyjnego, dostosowało się do wymagającego otoczenia i radzi sobie relatywnie dobrze. Najtrudniejsza sytuacja występuje w sektorze usługowym, choć ten w ostatnich dwóch odczytach Miesięcznego Indeksu Koniunktury zbliżył się do poziomów neutralnych. Wyraźnie lepiej w obecnych warunkach recesyjnych radzą sobie również duże i średnie firmy, w porównaniu do mniejszych podmiotów. Obecnie MIK znajduje się niemal 3 punkty poniżej neutralnego poziomu, co oznacza, że początek II kwartału 2021 to nadal trudne otoczenie, które negatywnie wpływa na koniunkturę" - powiedział zastępca dyrektora PIE ds. badań i analiz Andrzej Kubisiak, cytowany w materiale.

W stosunku do badania przeprowadzonego przed rokiem wystąpiła zdecydowana poprawa ocen zmian wartości sprzedaży. Wzrósł udział firm, w których nastąpił wzrost sprzedaży, z 6% w 2020 r. do 22% w 2021 r., przy jednoczesnym spadku udziału oceniających, że wystąpił spadek sprzedaży, z 59% do 39%. Obserwowana jest także zdecydowana poprawa w zakresie liczby zamówień. Odsetek firm, w których nastąpił wzrost zamówień, zwiększył się z 6% 2020 r. do 19% w 2021 r., a przedsiębiorstw niedostrzegających zmiany z 31% do 55%.

"Wystąpiła też znacząca poprawa w obszarze ocen przyszłego zatrudnienia. Udział firm planujących wzrost zatrudnienia wzrósł z 2% w 2020 r. do 14% w 2021 r., a utrzymanie dotychczasowego poziomu z 68% do 80%. Zdecydowanie spadł natomiast odsetek firm zamierzających redukcję zatrudnienia z 30% do 6%. Szczególną uwagę zwraca także zmniejszenie odsetka firm planujących redukcję wynagrodzeń z 56% w 2020 r. do 4% w 2021 r. Korzystnie zmieniła się również płynność finansowa firm w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. W 2020 r. tylko 27% firm deklarowało płynność finansową pozwalającą na przetrwanie powyżej trzech miesięcy, a obecnie na taką płynność wskazuje 53%" - podsumowano.

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) jest narzędziem badającym nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce opracowanym przez Polski Instytut Ekonomiczny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. MIK powstaje co miesiąc na podstawie pomiarów dokonanych w siedmiu kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa. Poziomy liczbowe MIK obliczane są na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzanych na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw w czterech kategoriach wielkościowych i pięciu branżowych. Poziomy MIK przyjmują wartości z przedziału <0;200>, a punkt odniesienia wskaźnika stanowi odczyt 100, który jest poziomem neutralnym.

(ISBnews)