Siemens FS: 23% firm z branży obróbki metali odnowiło park MiU podczas pandemii

ISBNews
12.04.2021 09:15
A A A

Warszawa, 12.04.2021 (ISBnews) - Mimo, że automatyzację procesów produkcji w trakcie pandemii zwiększyło 21% przedsiębiorstw z branży obróbki metali, a 23% firm podniosło również nakłady na odnowienia parku maszyn i urządzeń (MiU), skala inwestycji jest mniejsza niż przed wybuchem pandemii, wynika z badania Siemens Financial Services (Siemens FS) w Polsce.

Mimo trwającej pandemii 23% firm z branży obróbki metali zwiększyło nakłady na odnowienia parku maszyn i urządzeń (MiU), a 19% także częstotliwość samych odnowień. Jednocześnie 21% ankietowanych podniosło automatyzację. Nieco więcej producentów planuje inwestować w te obszary również w najbliższych miesiącach - zwiększyć nakłady na park MiU chce 30%, a podnieść automatyzację 27%, podano.

"W porównaniu do sytuacji przed wybuchem pandemii COVID-19 odsetek firm inwestujących w automatyzację i odnowienia parku MiU zmniejszył się. W dużej mierze może to być spowodowane spadkami w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Poprawa koniunktury krajowej spowoduje zapewne ponowny wzrost inwestycji. Nie bez znaczenia jest również kondycja gospodarek europejskich, ponieważ aż 74% badanych firm z tej branży eksportuje swoje produkty. Przedsiębiorcy nie powinni jednak zwlekać z inwestycjami zbyt długo, ponieważ znacząco przekłada się to na ich zdolność do konkurowania, co odzwierciedla wynik sub-indeksu MiU dla branży obróbki metali" - powiedział prezes Siemens Financial Services w Polsce Tomasz Kukulski, cytowany w komunikacie.

Aktualny pomiar branżowego wskaźnika konkurencyjności Siemens Financial Services w Polsce (Indexu MiU) wskazuje na niższą ocenę zdolności do konkurowania firm obrabiających metale. Sub-indeks MiU dla tej branży wynosi 41,57 pkt - w porównaniu z pomiarem marcowym, zrealizowanym przed wybuchem pandemii, obniżył się o 13,51 pkt (z 55,08 pkt). Obecny odczyt oznacza, że w kolejnych miesiącach należy się spodziewać mniejszej ekspansji na nowe rynki zbytu. Istotny wpływ na zmianę wyniku ma skala nakładów na odnowienia parków maszyn i urządzeń oraz niższa sprzedaż krajowa i eksportowa, podkreślono.

Spadek sprzedaży krajowej odnotowało w czasie pandemii 39% producentów zajmujących się obróbką metali. Na tym samym poziomie wyniki utrzymało 43% firm. O wzroście sprzedaży informuje z kolei 12% badanych. W najbliższych miesiącach wzrostów w tym obszarze spodziewa się 24% ankietowanych, a spadki przewiduje 26%. O spadkach w przypadku eksportu informuje podobna liczba firm (39,2%), jednak więcej ankietowanych odnotowało wzrost sprzedaży zagranicznej - 23%. W najbliższej przyszłości dalszych wzrostów spodziewa się 35%, a spadków 20%. W badanym okresie 17% firm z tej branży zwiększyło również dywersyfikację rynków zbytu, a u 16% się ona zmniejszyła.

"Przedsiębiorcy z branży obróbki metali najczęściej finansują inwestycje w maszyny i urządzenia ze środków własnych (45%). Niewiele mniej firm (40%) dywersyfikuje źródła finansowania, korzystając jednocześnie z wypracowanych zysków oraz leasingu, kredytu lub dotacji. W całości ze środków zewnętrznych inwestuje 15% przedsiębiorstw. Jednocześnie warto zaznaczyć, że 8% ankietowanych z tej branży wskazało, iż w czasie pandemii wzrósł udział finansowania zewnętrznego w ich firmie, natomiast dalszych wzrostów tego udziału w kolejnych miesiącach spodziewa się 16% respondentów" - czytamy dalej.

Z badania Siemens Financial Services w Polsce wynika, że firmy, które dywersyfikują źródła finansowania, zdecydowanie częściej inwestują w kluczowe obszary rozwoju. Automatyzację procesów produkcji zwiększyło w trakcie pandemii ponad 34% przedsiębiorstw dywersyfikujących źródła finansowania, a prawie co drugie (47,4%) planuje podnieść automatyzację w najbliższych miesiącach. W przypadku firm, które wykorzystują tylko środki własne, było to niecałe 12%, wskazano także.

Podobna zależność występuje również w obszarze odnowień parku maszyn i urządzeń. W najbliższych miesiącach inwestycje planuje blisko 45% podmiotów dywersyfikujących źródła finansowania, 40% przedsiębiorstw korzystających wyłącznie ze środków zewnętrznych i 16,3% badanych, którzy inwestują tylko z wypracowanych zysków.

"Okres pandemii w znaczący sposób wpłynął także na podejście przedsiębiorców do kupowanych MiU. Jak wynika z naszego badania, wzrósł odsetek firm, które chcą inwestować tylko w nowe maszyny. W marcu, tuż przed wybuchem pandemii, w takie urządzenia planowało inwestować niecałe 43%, gdy obecnie jest to już ponad 71% firm z branży obróbki metali. To bardzo ważna wiadomość, ponieważ przede wszystkim najnowsze technologicznie MiU dają przewagę na rynku i pomagają budować konkurencyjność. Przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką metali, w przypadku których większość badanych rywalizuje o klienta również na rynkach zagranicznych, mają tego coraz większą świadomość" - podsumowała szefowa Zespołu Vendorskiego w Siemens Financial Services w Polsce Anita Grygorowicz.

Badanie z przedstawicielami 100 małych i średnich firm zrealizował Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research we wrześniu 2020 r. Uczestnikami badania byli przedsiębiorcy z branży obróbki metali z całej Polski, posiadający własny park maszyn i urządzań (MiU). Wykorzystano metodę ilościową, technikę standaryzowanych wywiadów telefonicznych (CATI).

(ISBnews)