Koszt dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 12 IV do 25 IV to max. 0,6 mld zł

ISBNews
12.04.2021 09:55
A A A

Warszawa, 12.04.2021 (ISBnews) - Szacunkowy maksymalny koszt dodatkowego zasiłku opiekuńczego, wypłacanego za okres zamknięcia przedszkoli i żłobków od 12 do 25 kwietnia to 600 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Rozporządzenie to zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw i dzisiaj weszło w życie.

"Opierając się na danych ZUS dotyczących liczby wniosków zgłoszonych w grudniu 2020 r. oraz w styczniu i lutym 2021 r. można przypuszczać, że ok. 20% osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, w przypadku dzieci do lat 8 skorzysta z tego prawa. W tabeli podano więc skutek finansowy w przypadku tej grupy osób uprawnionych na poziomie 20%. W przypadku dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych przyjęto maksymalny skutek finansowy. Łączny przewidywany skutek finansowy to ok. 600 mln zł" - czytamy w OSR do projektu.

W okresie przysługiwania prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w ZUS (w okresie od marca do grudnia 2020 r.) złożono ok. 1,5 mln wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. W grudniu 2020 r. do ZUS wpłynęło ponad 52 tys. wniosków,  w styczniu 2021 r. ponad 30,9 tys. wniosków, natomiast w lutym 2021 r.  ok. 9 tys.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać w przypadku niemożności zapewnienia dzieciom lub niepełnosprawnym osobom opieki ze względu na nieprzewidziane zamknięcie placówki lub konieczność wprowadzenia jej ograniczonego funkcjonowania mimo jej otwarcia (zamknięcie klasy lub oddziału) z powodu pandemii, stąd też zostały podane maksymalne szacowane skutki finansowe.

Zaznaczono, że "trudno obecnie oszacować skalę tego zjawiska, ze względu na stan epidemiologiczny panujący w Polsce i zmieniającą się codziennie skalę zakażeń COVID-19".

Na rok 2021 plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przewiduje dla ZUS środki w wysokości 6,3 mld zł.

W całym 2020 r. z tytułu implementacji dodatkowego zasiłku opiekuńczego FUS wykazał:

-      ubytek składek w kwocie 1,2 mld zł (brak wpływu na SRW) oraz

-      dodatkowe wydatki w kwocie 2,6 mld zł (które miałyby wpływ na wykonanie SRW).

Zatem w sytuacji gdy przewidziane pierwotnie środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla ZUS okazałyby się niewystarczające dla realizacji projektowanych rozwiązań, konieczne będzie dodatkowe zasilenie FUS z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w trakcie roku budżetowego 2021, podano także.

Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków zakłada ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wydawane jest na podstawie tej właśnie ustawy.

Zasiłek przysługuje:

- rodzicom dzieci do lat 8,

- ubezpieczonym rodzicom dzieci:

*    do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;

*    do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

*    do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tą osobą.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

(ISBnews)