Rząd chce przyjąć w III kw. projekt zwiększający uprawnienia urzędów probier.

ISBNews
12.04.2021 10:00
A A A

Warszawa, 12.04.2021 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt nowelizacji prawa probierczego, zakładającego rozszerzenie kompetencji organów probierczych i szerszą, niż dotychczas kontrolę tych urzędów w obszarze obrotu wyrobami z metali szlachetnych, prowadzonego za pośrednictwem internetu, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na III kw.

"Dokonane zmiany rozwiążą problem niedostatecznego nadzoru ze strony państwa nad ww. obszarami rynku, które w sposób szczególny są narażone na nieprawidłowości. Skuteczna prawna ochrona obrotu wyrobami z metali szlachetnych ma szczególnie istotne znaczenie, ze względu na jego specyfikę tj.: wartość tego rodzaju wyrobów, ich trwałość oraz walory lokacyjne" - czytamy w wykazie.

Planowana nowelizacja ma zwiększyć liczbę instrumentów prawnych wykorzystywanych do zapewnienia ochrony. Efektem zmian ma być poprawa bezpieczeństwa konsumentów oraz uporządkowanie obszarów gospodarczych pozostających poza kontrolą ze strony państwa, co poprawi wpływy do budżetu.

Oczekuje się także poprawy sytuacji przedsiębiorców, poprzez ograniczenie nieprawidłowości na rynku i eliminację nieuczciwej konkurencji, czytamy także.

Projekt przewiduje umożliwienie organom administracji miar uzależnienia wykonania czynności od bezzwłocznego uiszczenia zaległych opłat przez wnioskodawcę. Oczekiwanym efektem takiej zmiany ma być wyeliminowanie powstawania niemożliwych do wyegzekwowania należności.

Jednocześnie planowana nowelizacja ustawy prawa probierczego nie będzie obejmowała przepisów dotyczących prób, metod badania wyrobów, ani tych, które określają strukturę organów administracji probierczej.

(ISBnews)