Mlekovita złożyła do UOKiK wniosek ws. połączenia z Kaliską SGPM

ISBNews
12.04.2021 10:20
A A A

Warszawa, 12.04.2021 (ISBnews) - Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ws. połączenia z Kaliską Spółdzielczą Grupą Producentów Mleka, podał Urząd. Przewidywalna data dokonania koncentracji 1 lipca 2021 r.

"Zamiar koncentracji dotyczy Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem [...] i Kaliskiej Spółdzielczej Grupy Producentów Mleka w Kaliszu [...] Forma koncentracji to połączenie dwóch samodzielnych przedsiębiorców na podstawie art. 96 ustawy Prawo spółdzielcze, przy czym spółdzielnią przejmującą będzie Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem, a spółdzielnią przejmowaną Kaliska Spółdzielcza Grupa Producentów Mleczka w Kaliszu. Po koncentracji będzie istniał jeden przedsiębiorca - Spółdzielnia Mleczarska 'Mlekovita' w Wysokiem Mazowieckiem" - czytamy w komunikacie.

Obszary terytorialnych działalności uczestników koncentracji to w przypadku SM Mlekovita - cały kraj, zaś w KSGPM głównie województwo wielkopolskie i fragmentarycznie w małym zakresie województwo łódzkie, dodano.

"Cele koncentracji: połączenie spółdzielni pozwoli na wzmocnienie ich potencjału technologicznego oraz zapewni uzyskanie lepszych wyników ekonomicznych poprzez:
- obniżenie kosztów przerobu w zakładach przetwórczych,
- obniżenie kosztów przerobu w zakładach przetwórczych,
- pełne wykorzystanie zdolności technologicznych zakładów przetwórczych,
- poszerzenie asortymentu produkowanych wyrobów i obniżenie nakładów związanych z reklamą i marketingiem, - zapewnienie w miarę stabilnych warunków producentom mleka, co umożliwi im dalszy rozwój i poprawę jakości produkcji w gospodarstwach,
- obniżenie kosztów logistycznych,
- zapobieżenie w dalszej perspektywie ryzyku niewypłacalności i utracie miejsc pracy w KSGPM w związku z pogarszającymi się wskaźnikami ekonomicznymi oraz zmniejszaniem się skupu mleka" - wymieniono.

"Opis wpływu koncentracji na rynek właściwy, koszty produkcji, ceny produktu oraz efekt skali rynku: koncentracja nie zakłóci mechanizmów konkurencyjnych na rynku właściwym ze względu na stosunkowo niewielki udział połączonych spółdzielni na rynku właściwym, a zwłaszcza na niewielki potencjał KSGPM. Koszty produkcji winny ulec zmniejszeniu dzięki specjalizacji produkcji poszczególnych zakładów, zmniejszeniu kosztów logistycznych dzięki wspólnej dystrybucji wyrobów, zmniejszeniu kosztów ogólnozakładowych dzięki centralizacji administracji oraz obniżeniu cen materiałów pomocniczych poprzez centralizację ich odbioru od dostawców. Ceny produktu winny również ulec obniżeniu z uwagi na wskazane wyżej obniżenie kosztów produkcji" - zakończono w komunikacie.

Zakres działalności SM Mlekovita to głównie skup mleka surowego, produkcja mleka świeżego, UHT, serów, twarogów, śmietany i śmietanki, masła, proszków mlecznych, napojów i produktów fermentowanych. Zaś KSGPM to skup mleka surowego, produkcja serów, twarogów i śmietanki, napojów i produktów fermentowanych.

(ISBnews)