KE proponuje zwolnienie z VAT towarów i usług udostępnionych wz. z pandemią

ISBNews
12.04.2021 12:10
A A A

Warszawa, 12.04.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska zaproponowała zwolnienie z podatku od wartości dodanej (VAT) towarów i usług, mających na celu przeciwdziałanie pandemii COVID-19, a udostępnianych przez Komisję, organy i agendy UE państwom członkowskim i obywatelom państw unijnych w czasach kryzysu, poinformowała Komisja.

"Podatek VAT naliczany od niektórych transakcji ostatecznie stanowi czynnik kosztowy w operacjach zakupowych, który obciąża ograniczone budżety. W związku z tym dzisiejsza inicjatywa zmaksymalizuje efektywność funduszy UE wykorzystywanych w interesie publicznym w reagowaniu na kryzysy, takie jak klęski żywiołowe i sytuacje nadzwyczajne dotyczące zdrowia publicznego. Wzmocni także unijne organy zarządzające klęskami i sytuacjami kryzysowymi" - czytamy w komunikacie.

Po wprowadzeniu nowych środków Komisja i inne agencje i organy UE będą mogły importować i kupować towary i usługi wolne od podatku VAT, jeżeli te zakupy są rozprowadzane podczas reagowania kryzysowego w UE. Odbiorcami mogą być państwa członkowskie lub strony trzecie, takie jak władze lub instytucje krajowe (na przykład szpital, krajowy organ ds. Zdrowia lub reagowania na katastrofy). Towary i usługi objęte proponowanym zwolnieniem obejmują na przykład:

  • testy diagnostyczne i materiały do ich przeprowadzania oraz sprzęt laboratoryjny;
  • sprzęt ochrony osobistej, taki jak rękawiczki, respiratory, maski, fartuchy, produkty i sprzęt do dezynfekcji;
  • namioty, łóżka polowe, odzież i żywność;
  • sprzęt poszukiwawczo-ratowniczy, worki z piaskiem, kamizelki ratunkowe i łodzie pneumatyczne;
  • środki przeciwdrobnoustrojowe i antybiotyki, odtrutki na wypadek zagrożenia chemicznego, preparaty niwelujące skutki napromieniowania, antytoksyny, tabletki z jodem;
  • preparaty krwiopochodne lub przeciwciała;
  • urządzenia do pomiaru promieniowania;
  • tworzenie i produkcja i zakup niezbędnych produktów, działania  w zakresie badań naukowych i innowacji, gromadzenie zapasów produktów strategicznych; licencje farmaceutyczne, miejsca kwarantanny, badania kliniczne, dezynfekcja pomieszczeń itp.

Wniosek ustawodawczy, który zmieni dyrektywę VAT zostanie teraz przedłożony Parlamentowi Europejskiemu do zaopiniowania i Radzie do przyjęcia.

Państwa członkowskie mają przyjąć i opublikować do 30 kwietnia 2021 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania tej dyrektywy. Państwa członkowskie są zobowiązane do stosowania tych przepisów od 1 stycznia 2021 r, podała Komisja.

KE przypomina, że UE podjęła już działania podatkowo-celne, by wspierać walkę z pandemią koronawirusa. W kwietniu 2020 roku UE zgodziła się znieść opłaty celne i VAT na import masek i innego sprzętu ochronnego potrzebnego do walki z pandemią.  W grudniu 2020 r. państwa członkowskie UE uzgodniły nowe środki zaproponowane przez Komisję w celu umożliwienia tymczasowego zwolnienia z podatku VAT szczepionek i zestawów testowych sprzedawanych szpitalom, lekarzom i osobom fizycznym, a także ściśle z nimi związanym usługom. Zgodnie ze zmienioną dyrektywą państwa członkowskie mogą stosować stawki obniżone lub zerowe zarówno do szczepionek, jak i zestawów testowych, jeśli tak zdecydują. 

(ISBnews)