Uniqa zakończyła fuzję operacyjną z AXA, celem wzrost z naciskiem na rentowność

ISBNews
12.04.2021 12:55
A A A

Warszawa, 12.04.2021 (ISBnews) - Uniqa sfinalizowała fuzję operacyjną po tym, jak w piątek ogłosiła, że Axa i Uniqa działają już jako jedna firma pod nazwą Uniqa w wyniku fuzji prawnej, poinformował prezes połączonych spółek (po uzyskaniu zgody KNF) Marcin Nedwidek. Celem grupy jest dalszy wzrost, z naciskiem na rentowność. 

"Działamy od piątku jako jeden organizm prawny, a od dzisiaj - po intensywnych pracach w weekend udało nam się przeprowadzić fuzję operacyjną - działamy operacyjnie jako jedna połączona spółka" - powiedział Nedwidek podczas konferencji prasowej.

"Podstawą naszej strategii jest strategia rentownego wzrostu z naciskiem na 'rentowny'. Udało nam się połączyć to, co w obu firmach najlepsze - mówię o produktach, procesach, a przede wszystkim o zespołach. Staliśmy się dużym, uniwersalnym ubezpieczycielem. Działamy we wszystkich możliwych kanałach. Obsługujemy razem 5 mln klientów, generujemy 4 mld zł składki. Na koniec 2020 roku byliśmy piątą największą grupą ubezpieczeniową w Polsce" - dodał. 

Jak powiedział członek zarządu ds. bancassurance i programów partnerskich Mariusz Wójcik, po połączeniu, w nadzorowanym przez niego obszarze nastąpiły relatywnie małe zmiany. Celem jest kontynuacja strategii, która była z sukcesem wdrażana w AXA. 

"Zdecydowanie kluczowym partnerem w ramach obszaru bancassurance dla nowej Uniqa jest mBank. Tutaj mamy dużo pomysłów na dalszy rozwój. Chcemy też kontynuować i rozwijać współpracę z kluczowym partnerem, którym dla nas jest Provident. Kontynuujemy strategię w obszarze rozwoju affinity. Chcemy z tymi klientami, których już mamy rozwijać i wprowadzać nowe produkty, widzimy sporo przestrzeni w tym zakresie i z taką strukturą organizacyjną i  z taką strategią wchodzimy z nową marką i będziemy działać na tym rynku" - powiedział Wójcik. 

Również w segmencie klientów korporacyjnych oraz obszarze mieszkalnictwa, za który odpowiedzialny jest Adam Łoziak Uniqa nie planuje żadnych rewolucji.

"W zakresie mieszkalnictwa nie przewidujemy wielu zmian. Mamy przyjemność być liderem rynkowym, jesteśmy rozpoznawalni na rynku i zamierzamy kontynuować strategię, którą przyjęliśmy kilka lat temu i z powodzeniem realizujemy" - powiedział Łoziak. 

Podkreślił, że w segmencie klienta korporacyjnego połączone spółki bardzo dobrze się uzupełniają. 

"W przypadku klienta korporacyjnego Uniqa była mocniejsza w segmencie małych korpo, AXA - bardziej w dużym korpo. Uzupełniamy się jeśli chodzi o gamę produktów ubezpieczeniowych, Uniqa bardziej ubezpieczenia komunikacyjne, gwarancje dla tych małych klientów, a AXA - bardzo dobrze znana na rynku jeśli chodzi o programy i rozwiązania dla klientów w zakresie OC ogólnego, ubezpieczenia transportowe, inżynieryjne. Tak samo - majątek" - dodał. 

Wskazał, że spółki bardzo dobrze uzupełniają się jeśli chodzi o sieć sprzedaży. W AXA dotychczas była ona skoncentrowana na współpracy z najlepszymi i największymi graczami na rynku. Z kolei Uniqa ma silną współpracę z brokerami oraz rozbudowaną sieć agencyjną. 

"Wszystko to spinają ludzie z bardzo dużym doświadczeniem, bardzo dużą wiedzą. Mamy narzędzie do tego, by kontynuować strategię, odnawiać portfel klientów. Udaje nam się kontynuować 90 parę procent portfela, to są normalne wskaźniki  i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Z punktu widzenia naszych klientów i partnerów cały proces łączenia organizacji proces przebiega w miarę spokojnie i bez większych problemów" - zaznaczył Łoziak. 

Marcin Nedwidek, który odpowiada za obszar klienta detalicznego zaznaczył, że głównym celem grupy jest klientocentryczność. Jak wskazał, kluczowym przykładem klientocentryczności jest połączenie ubezpieczeń życiowych z ubezpieczeniami majątkowymi.

"To wynika z faktu, że my - jako Uniqa uważamy, że na końcu jest jeden klient. Dlatego jako jeden z niewielu ubezpieczycieli na rynku postanowiliśmy całkowicie połączyć obszar ubezpieczeń na życie i majątkowych. Stawiamy klienta w centrum" - wyjaśnił. 

Podkreślił, że Uniqa ma bardzo rozległą sieć dystrybucji, która umożliwia dotarcie do klientów wieloma kanałami

 "Skomplikowaną dystrybucję łączymy z koncepcją omnikanałowości. We wszystkich kanałach oferujemy ten sam produkt. Kluczowym wyróżnikiem jest omnikanałowość. W obszarze detalicznym stosujemy zaawansowaną analitykę - jesteśmy jednym z liderów implementacji w zakresie kwotacji. Ten trend będziemy kontynuować" - zaznaczył. 

Prezes Uniqa TFI Robert Garnczarek poinformował, że ten weekend był kluczowy - TFI zmieniło nazwy funduszy i subfunduszy. 

"Zespół pozostaje ten sam. Zarządzający będą kontynuować działalność w zakresie zarządzania aktywami, funduszami. Nasza  strategia opiera się na trzech filarach: obszar emerytalny, PPK - tutaj cały czas staramy się dowozić dobre miejsce rynkowe. Jesteśmy w tej chwili 6. graczem na rynku po trzeciej fazie wdrażania PPK i chcemy to utrzymać. Staramy się być bardziej aktywni w internecie i rozszerzamy ofertę. I najnowsza rzecz - to oferta dla tradycyjnych dystrybutorów przez tradycyjne kanały. Tutaj od roku z coraz większymi sukcesami wdrażamy nową ofertę. Stabilizujemy cały czas nasz biznes" - powiedział Garnczarek. 

Z kolei prezes Uniqa PTE Paweł Michalik poinformował podczas konferencji, że najważniejszym nadchodzącym wydarzeniem dla całego rynku PTE i OFE jest kolejna reforma emerytalna. 

"Właściwie czekamy w tej chwili na wynik prac parlamentarnych. W tym tygodniu planowane jest drugie czytanie ustawy, czeka nas jeszcze decyzja Senatu, czeka nas decyzja prezydenta, a zostało 1,5 miesiąca do ewentualnego wejścia w życie tej reformy. Sytuacja jest taka, że zostało bardzo mało czasu do wdrożenia ustawy, a nadal nie ma jej ostatecznej wersji i aktów wykonawczych do tej ustawy" - podkreślił.

"Przyjmujemy, że 1 czerwca ta ustawa wejdzie w życie, a 28 stycznia 2021 PTE przekształci się w TFI, a OFE stanie się specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym" - dodał. 

Od 9 kwietnia w skład Grupy Uniqa w Polsce wchodzi 5 spółek: Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń, Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, Uniqa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Uniqa Powszechne Towarzystwo Emerytalne oraz Uniqa Polska.

W lutym 2019 r. Axa zawarła umowę z Uniqa Insurance Group dotyczącą sprzedaży swoich aktywów w Polsce, Czechach i na Słowacji za 1 002 mln euro.

Inwestorem strategicznym spółek Uniqa w Polsce jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - Uniqa Insurance Group AG.

(ISBnews)