Akcjonariusze X-Trade Brokers zdecydowali o wypłacie 1,79 zł dywidendy na akcję

ISBNews
12.04.2021 14:40
A A A

Warszawa, 12.04.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze X-Trade Brokers Dom Maklerski zdecydowali o wypłacie 210,11 mln zł dywidendy, co oznacza 1,79 zł na akcję. Pozostała część zysku netto grupy wypracowanego w minionym roku obrotowym, tj. 208,06 mln zł trafi na kapitał zapasowy, podała spółka.

"Jednocześnie dzień dywidendy tj. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ZWZ ustaliło na dzień 21 kwietnia 2021 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 kwietnia 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę w liczbie 117 383 635, podano także.

W kwietniu ub.r. akcjonariusze X-Trade Brokers zdecydowali o wypłacie dywidendy w kwocie 28,17 mln zł, tj. 0,24 zł na akcję, z zysku netto za 2019 r. Pozostała część zysku w kwocie 25,97 mln zł została przeznaczona na kapitał rezerwowy.

X-Trade Brokers odnotowało 402,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 57,7 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 418,18 mln zł wobec 54,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)