Projekt Skarbiec Holding został zarekomendowany do dofinansowania z NCBR

ISBNews
12.04.2021 15:00
A A A

Warszawa, 12.04.2021 (ISBnews) - Projekt zgłoszony przez Skarbiec Holding pt. "Opracowanie prototypu innowacyjnego systemu dystrybucji produktów finansowych Skarbiec opartego na pogłębionym profilowaniu klientów oraz wykorzystaniu machine-learning" został rekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania, podała spółka. 

Ostateczne warunki realizacji projektu zostaną określone w umowie pomiędzy Skarbiec Holding i NCBR, zaznaczono w komunikacie. 

Projekt spółki został rekomendowany do finansowania w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1 - poddziałanie 1.1.1 _Lista projektów składanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa MSP, MSP realizujące projekty w konsorcjum z innymi dużymi i msp oraz MSP realizujące projekty w konsorcjum z jednostkami naukowymi - 6/1.1.1/2020 - II RUNDA". 

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

(ISBnews)