Atende rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

ISBNews
14.04.2021 08:30
A A A

Warszawa, 14.04.2021 (ISBnews) - Zarząd Atende postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenie kwoty w łącznej wysokości 36,34 mln zł pochodzącej z zysku netto spółki za rok obrotowy 2020 (wynoszącego 50,42 mln zł) na wypłatę dywidendy, tj. kwoty 1 zł na jedną akcję i przeznaczeniu pozostałej części zysku netto za 2020 r. (w wysokości 14,08 mln zł) na kapitał zapasowy spółki.

"Zarząd spółki rekomenduje ustalenie daty 27 maja 2021 r. jako dnia dywidendy oraz daty 8 czerwca 2021 r. jako terminu wypłaty dywidendy. Rekomendacja zostanie przedłożona radzie nadzorczej spółki do oceny. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za 2020 r. podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki" - czytamy w komunikacie.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Atende sięgnęły 260,1 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)