NBP: Dodatni wynik z różnic kursowych wyniósł 6,3 mld zł w 2020 roku

ISBNews
14.04.2021 10:35
A A A

Warszawa, 14.04.2021 (ISBnews) - Na wielkość wyniku finansowego Narodowego Banku Polskiego (NBP) za 2020 r. główny wpływ miały: wynik z zarządzania rezerwami dewizowymi w kwocie 6,9 mld zł oraz dodatni wynik z różnic kursowych w wysokości 6,3 mld zł, podał bank centralny.

"Za 2020 rok Narodowy Bank Polski wypracował zysk w kwocie 9 344,1 mln zł (w relacji do roku 2019, kiedy wyniósł 7 828,5 mln zł, jest on o 19% wyższy). Zgodnie z ustawą o NBP, zysk banku centralnego podlega podziałowi na wpłatę do budżetu państwa (95%) oraz odpis na fundusz rezerwowy NBP (5%). Zatem wpłata do budżetu państwa wyniesie 8 876,9 mln zł, a fundusz rezerwowy zostanie zwiększony kwotą 467,2 mln zł. Na wielkość wyniku finansowego NBP za 2020 r. główny wpływ miały: wynik z zarządzania rezerwami dewizowymi w kwocie 6,9 mld zł oraz dodatni wynik z różnic kursowych w wysokości 6,3 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Jak podał bank centralny, na wynik finansowy NBP miały wpływ również m.in: dodatni wynik z prowadzonej polityki pieniężnej (0,5 mld zł), koszty utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych (3,2 mld zł), a także koszty działania i amortyzacji (1,3 mld zł).

Wpłata z zysku do budżetu zostanie dokonana w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP przez Radę Ministrów.

Sprawozdanie finansowe NBP na dzień 31 grudnia 2020 r. zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, firmę KPMG Audyt, który wydał o nim tzw. opinię bez zastrzeżeń.

W piątek prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że bank centralny wypracował zysk w kwocie 9,3 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)