MF: Okres przejściowy dot. systemu e-TOLL prawdopodobnie zostanie wydłużony

ISBNews
14.04.2021 10:45
A A A

Warszawa, 14.04.2021 (ISBnews) - Okres przejściowy, w trakcie którego funkcjonować będą zarówno nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL, jak i dotychczasowy system viaTOLL, najprawdopodobniej zostanie przedłużony, maksymalnie do 30 września 2021 roku, poinformował pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji Przemysław Koch.

Obecnie ustawowy termin wygaszenia systemu viaTOLL upływa 30 czerwca, co daje jedynie około dwóch tygodni okresu przejściowego, jako że rozpoczęcie poboru opłat w systemie e-TOLL planowane jest na przełomie pierwszego i drugiego tygodnia czerwca.

"Chcemy zaadresować oczekiwania przewoźników co do dłuższego okresu przejściowego, żeby nie było ryzyka, że część floty poruszających się po polskich drogach pojazdów będzie niegotowa do korzystania z systemu e-TOLL. Dlatego najprawdopodobniej dzisiaj w toku prac sejmowych zgłoszona zostanie poprawka do nowelizacji ustawy o autostradach płatnych i KFD, która wprowadzi możliwość wydłużenia okresu przejściowego maksymalnie o trzy miesiące, do 30 września 2021 roku" - powiedział Koch podczas wideokonferencji.

Podkreślił, że decyzja o konkretnym okresie przedłużenia okresu przejściowego zapadnie już po przyjęciu poprawki, w drodze rozmów z przewoźnikami.

Koch poinformował również, że zakończona już została instalacja kamer i routerów w punktach poboru opłat na autostradzie A2, a w przypadku autostrady A4 prace są na półmetku, instalacja zakończyła się na 7 z 14 placów poboru opłat.

"Mamy nadzieję, że nowelizacja ustawy o autostradach płatnych i KFD zostanie sprawnie przyjęta przez parlament, tak aby na moment uruchomienia systemu e-TOLL była już obowiązująca" - dodał.

System e-TOLL to rozwiązanie oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego, które zastąpi dotychczasowy system viaTOLL. Służyć będzie do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA. System będzie nadzorowany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Do korzystania z systemu e-TOLL zobowiązany będzie użytkownik pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także użytkownik autobusu niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej, który porusza się po sieci dróg płatnych. Wśród pojazdów tych mogą się znaleźć samochody osobowe ciągnące przyczepę, jeśli łączna dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu przekracza 3,5 tony. Przepisy nie dotyczą ciągników rolniczych. 

Zalety e-TOLL to, według rządu, bieżący wgląd w historię opłat i zarządzanie swoim kontem, kompleksowa obsługa online bez konieczności wizyty w Miejscach Obsługi Klienta oraz obecność wszystkich danych, dokumentów i usług w jednym miejscu.

(ISBnews)