Comarch chce zyskiwać klientów na aplikację ESEF w Europie Zachodniej

ISBNews
14.04.2021 11:05
A A A

Warszawa, 14.04.2021 (ISBnews/ ISBtech) - Comarch chce pozyskiwać klientów na aplikację ESEF głównie w Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech czy krajach Beneluksu, poinformował ISBtech product manager systemów Comarch ERP Paweł Krupa. Firma pracuje również nad koncepcję budowy narzędzia do konsolidacji sprawozdań finansowych.

"Obowiązek raportowania według wytycznych ESEF objął spółki notowane na rynkach regulowanych w całej Unii Europejskiej. Jak każdy nowy przepis prawny, spotkał się ze zróżnicowanym odbiorem ze strony przedsiębiorstw; jedne zareagowały zachowawczo, inne bardziej optymistycznie podeszły do nowej formy sprawozdawczości. Widzimy to po zainteresowaniu emitentów zarówno z Polski, jak i innych krajów europejskich, którzy już zakupili lub rozważają zakup aplikacji Comarch ESEF. Chcemy pozyskiwać klientów głównie z rynków, gdzie spółka prowadzi działalność biznesową, m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech czy krajach Beneluksu" - powiedział ISBtech Krupa.

Jak zaznaczył, dlatego Comarch udostępnił system w sześciu wersjach językowych.

"Dodatkowo gwarantujemy, że narzędzie jest cały czas dostosowywane do wymogów unijnej regulacji, która cały czas będzie zmieniana. Aktualizacja aplikacji ułatwia przedsiębiorcom wywiązanie się z narzucanych wytycznych" - dodał przedstawiciel Comarchu.

Comarch zaczął specjalizować się w narzędziach do sprawozdawczości finansowej już kilka lat temu, wypuszczając na polski rynek aplikację Comarch e-Sprawozdania do tworzenia plików XML z elektronicznymi e-Sprawozdaniami Finansowymi zgodnymi z Ustawą o Rachunkowości oraz analogiczną aplikację w Niemczech tzn. Comarch eBilanz.

"Aplikacje spotkały się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i obecnie korzysta z nich około 10 000 przedsiębiorstw. Założenia ESEF mają przynieść wiele korzyści wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego: spółkom giełdowym, analitykom oraz organom nadzorującym. Dla spółek akcyjnych najważniejszą korzyścią jest ustrukturyzowanie danych, a przez to zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia błędów. Z kolei inwestorzy i analitycy giełdowi uzyskają dostęp do ustrukturyzowanej informacji. Nowy format znacznie usprawni ich pracę, która polega głównie na zbieraniu danych a następnie na ich przetwarzaniu i analizie" - wskazał Krupa.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,54 mld zł w 2020 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ ISBtech)