Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 0,6 pkt m/m do -2,2 pkt w III

ISBNews
14.04.2021 12:45
A A A

Warszawa, 14.04.2021 (ISBnews) - Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym wyliczany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) wzrósł o 0,6 pkt m/m i wyniósł -2,2 pkt w marcu br., podał Instytut. Jest on wyższy od wartości sprzed roku o 26,2 pkt.

"Poprawa koniunktury w przemyśle przetwórczym utrzymuje się, choć tendencja wzrostowa, która trwa od około roku, zdaje się wytracać impet. Optymizm producentów, bardzo wyraźnie widoczny w wynikach badania sprzed miesiąca, znacznie osłabł" - czytamy w komunikacie.

W zmianach wartości wskaźnika koniunktury w badanych przekrojach przeważają wzrosty, podał Instytut.

"Najwyższą wartość, 6 pkt, wskaźnik przyjął dla przedsiębiorstw produkujących półprodukty, a najniższą, 15,8 pkt, dla producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych" - czytamy dalej.

W przekroju według wielkości przedsiębiorstwa spadki wartości wskaźnika odnotowano dla grup przedsiębiorstw o zatrudnieniu 51-250 (o 2,2 pkt) i powyżej 500 pracowników (o 7 punktów).

"Najwyższą wartość wskaźnika, 3,6 pkt, zanotowano dla przedsiębiorstw zatrudniających od 251 do 500 pracowników, a najniższą, -5,2 pkt, dla przedsiębiorstw o zatrudnieniu do 50 pracowników" - podano również.

W przekroju regionalnym pogorszenie się koniunktury miało miejsce w makroregionach: południowym, północno zachodnim, centralnym i wschodnim. Najwyższą wartość, 7,7 pkt, wskaźnik przyjął dla makroregionu południowo-zachodniego (woj. dolnośląskie i opolskie), a najniższą, -12,5 pkt, dla makroregionu południowego (woj. małopolskie i śląskie), podano również.

(ISBnews)