Grupa BPS będzie oferować kredyty w ramach 'Czystego Powietrza' od połowy br.

ISBNews
14.04.2021 15:10
A A A

Warszawa, 14.04.2021 (ISBnews) - Banki spółdzielcze Zrzeszenia BPS i Bank BPS podpisały umowę o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dzięki której udostępnią nowy kredyt z przeznaczeniem na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych w ramach programu "Czyste Powietrze", podał Bank BPS. Oferta zostanie udostępniona klientom w połowie tego roku.

"Zrzeszenie Banku Polskiej Spółdzielczości to 324 banki spółdzielcze i łącznie ponad 2 300 placówek w całej Polsce. Banki spółdzielcze są szczególnie aktywne w małych miastach i gminach wiejskich, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna. To właśnie właściciele domów jednorodzinnych są naturalnymi odbiorcami programu "Czyste Powietrze". Nasi klienci również w ubiegłych latach wykazywali duże zainteresowanie finansowaniem ekologicznych zmian w swoich domach czy gospodarstwach. Program "Czyste Powietrze" to szansa na realne oszczędności dla naszych klientów i zdrowsze życie dla nas wszystkich" - powiedział wiceprezes Krzysztof Kokot, cytowany w komunikacie.

Łączny budżet, w ramach którego banki będę przekazywać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytów na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem "Czyste Powietrze" to 1,5 mld zł. Kwota ta zostanie podzielona pomiędzy siedem banków, które zgłosiły się do programu. Banki spółdzielcze Zrzeszenia BPS i Bank BPS otrzymały jeden z trzech największych limitów na finansowanie, dodano.

"Aktualnie trwają prace nad systemami IT, które umożliwią przekazywanie wniosków z banków do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dodatkowo planowane jest uruchomienie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami z NFOŚiGW, stanowiącego system gwarancyjny kredytów udzielanych przez banki" - czytamy dalej.

Warunkiem przystąpienia do programu było zapewnienie przez banki możliwości składania wniosków o kredyt w ramach programu w każdym województwie. Podpisana dzisiaj umowa pomiędzy Bankiem BPS i NFOŚiGW gwarantuje klientom banków spółdzielczych z Grupy BPS dostęp nie tylko do kredytów z dotacjami, ale także pomoc merytoryczną dla klientów. Pracownicy oddziałów zostaną przeszkoleni przez NFOŚiGW i udzielać będą niezbędnych informacji o programie. Pomogą także w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu w danym banku. To oznacza, że wnioskodawca załatwi wszystko w jednym "okienku" bankowym, ponieważ bank - po wyrażeniu zgody przez wnioskodawcę - prześle za niego wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wfośigw. Ułatwi to kwestie proceduralne i skróci czas oczekiwania na odpowiedź odnośnie dotacji, podkreślono w materiale.

Przygotowywana ścieżka bankowa w "Czystym Powietrzu" przewiduje też objęcie kredytów gwarancjami BGK z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące będą mogły zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji objętych programem.

Kredyty w ramach programu Czyste Powietrze będą udzielane od połowy 2021 do końca 2022 roku, zakończono w informacji.

Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości to największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce. Tworzy je 325 zrzeszonych banków spółdzielczych oraz Bank BPS. Ponadto z bankiem BPS współpracuje 12 banków spółdzielczych. Banki spółdzielcze obsługują klientów indywidualnych, mają bliskie relacje z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Grupa BPS oferuje usługi finansowe w zakresie obsługi maklerskiej, faktoringu, leasingu oraz funduszy inwestycyjnych.

(ISBnews)