PGNiG Termika ma umowę na budowę kotłowni gazowo-olejowej w EC Pruszków

ISBNews
14.04.2021 16:05
A A A

Warszawa, 14.04.2021 (ISBnews) - PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - podpisała umowę z wykonawcą kotłowni gazowo-olejowej o mocy 45 MWt w Elektrociepłowni Pruszków. Oddanie kotłowni do użytku planowane jest na IV kwartał 2022 r., podała spółka.

"Budowa nowej kotłowni dla Elektrociepłowni Pruszków wpisuje się w cykl inwestycji w grupie kapitałowej PGNiG związanych z oparciem ciepłownictwa o gaz ziemny, który dla polskiej gospodarki będzie przez najbliższe dekady paliwem przejściowym w procesie transformacji energetycznej. W tym wypadku dotychczas wykorzystywane instalacje spalające węgiel do produkcji ciepła sieciowego zostaną częściowo zastąpione nowoczesnymi jednostkami zasilanymi gazem ziemnym i spełniającym standardy emisyjne olejem napędowym" - powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

Nowa kotłownia gazowo-olejowa będzie posiadała moc 45 MWt i wyposażona zostanie w dwa kotły wodne o mocy 20 MWt każdy oraz jeden kocioł wodny o mocy 5MWt.

Wykonawcą inwestycji będzie Instal Warszawa w konsorcjum z Energy Solutions. Oddanie inwestycji do eksploatacji zaplanowane jest na IV kwartał 2022 r.

"Podczas planowania transformacji paliwowej w PGNiG Termika pamiętamy o naszym najstarszym zakładzie, Elektrociepłowni Pruszków. Budowa kotłowni gazowo-olejowej jest przykładem tego, że PGNiG Termika nie tylko deklaruje swoje poparcie dla transformacji, ale faktycznie bierze w niej udział. Jest to krok w stronę Europejskiego Zielonego Ładu i jednocześnie inwestycja w nowe moce wytwórcze ciepła dla Elektrociepłowni Pruszków" - powiedział prezes PGNiG Termika Paweł Stańczyk.

Prace modernizacyjne w zakładzie Elektrociepłowni Pruszków objęły do tej pory m.in.: budowę nowoczesnych instalacji odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin z kotłów węglowych K12 i K13 oraz modernizację tych kotłów. W kolejnych latach planowane są dalsze inwestycje, polegające na sukcesywnym zastępowaniu dotychczasowych instalacji wytwórczych nowymi źródłami.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 39 197 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)