Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
14.04.2021 18:05
A A A

Budimex odnotował 71 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 47 mln zł (196%) r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Zarząd Budimeksu zarekomendował akcjonariuszom ustalenie dnia dywidendy na 1 czerwca, a terminu jej wypłaty - na 18 czerwca br., podała spółka.

Rada nadzorcza Pekao TFI powołała Mateusza Kowalskiego na wiceprezesa zarządu z dniem 14 kwietnia br. podała spółka. Kowalski będzie odpowiedzialny za pion sprzedaży klientów sektora publicznego i zrównoważonego rozwoju, dodano.

Creotech Instruments zakończył proces book-buildingu, ustalając ostateczną wartość ceny emisyjnej w maksymalnej wysokości 61 zł za akcję. Do inwestorów trafi pełna pula oferowanych przez spółkę 185 000 akcji zwykłych serii H, podała spółka. Średnia wielkość redukcji w transzy małych inwestorów wyniosła 96,25%. Spółka zapowiedziała, że jej debiut na rynku NewConnect nastąpi prawdopodobnie w III kw. br.

PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - podpisała umowę z wykonawcą kotłowni gazowo-olejowej o mocy 45 MWt w Elektrociepłowni Pruszków. Oddanie kotłowni do użytku planowane jest na IV kwartał 2022 r., podała spółka.

Wirtualna Polska została partnerem medialnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej, poinformował PKOI. Umowa została podpisana na dwa lata.

GK Immobile otrzymało od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodę na przejęcie Dlako, podał Urząd.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) podpisał umowę o współpracy z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na mocy której będzie przyjmował wnioski o dotacje z programu "Czyste Powietrze" oraz oferował powiązane z nimi kredyty antysmogowe na preferencyjnych warunkach, podał Bank.

Oferta konsorcjum Famuru i Hydrotechu została wybrana przez Lubelski Węgiel Bogdanka w przetargu na realizację zadania nr 2 dotyczącego modernizacji oraz dostawy urządzeń układu kompleksu ścianowego przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych, podała spółka. Maksymalna wartość wynagrodzenia za wykonanie zadania nr 2 może wynieść ok. 62 mln zł netto.

Terra Recykling - spółka z Grupy Elemental Holding - wybuduje w Grodzisku Mazowieckim nowy zakład przeróbczy o mocy 30 tys. ton zużytego sprzętu chłodniczego, podał Elemental Holding. Dzięki inwestycji, której wartość sięga ok. 8 mln euro, moce przerobowe Terra Recykling wzrosną do 45 tys. ton.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje zbudować kilka dużych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 600 MW na terenach pokopalnianych wokół Bełchatowa do końca 2024 r. Rozważa również uruchomienie w pobliżu nowych elektrowni wiatrowych potencjalnie na ok. 100 MW, podała spółka.

Comarch chce pozyskiwać klientów na aplikację ESEF głównie w Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech czy krajach Beneluksu, poinformował ISBtech product manager systemów Comarch ERP Paweł Krupa. Firma pracuje również nad koncepcję budowy narzędzia do konsolidacji sprawozdań finansowych.

Photon Energy zwiększył udział w farmie fotowoltaicznej Maryvale w Australii do 65% poprzez transakcję asset swap z Canadian Solar oraz wziął udział w podwyższeniu kapitału RayGen, podała spółka.

Akcjonariusze Spyrosoft - Wioletta Bodnaruś i Dorota Łękawa - sprzedali odpowiednio 55 000 i 54 550 akcji spółki, stanowiących 5,15% i 5,11% udziałów w kapitale zakładowym spółki, po cenie 235 zł za sztukę w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), podała spółka.

Drageus Games otrzymało potwierdzenie od Nintendo o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry "Guards" na konsolę Nintendo Switch na 21 maja 2021 r., podała spółka.

Zarząd Atende postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenie kwoty w łącznej wysokości 36,34 mln zł pochodzącej z zysku netto spółki za rok obrotowy 2020 (wynoszącego 50,42 mln zł) na wypłatę dywidendy, tj. kwoty 1 zł na jedną akcję i przeznaczeniu pozostałej części zysku netto za 2020 r. (w wysokości 14,08 mln zł) na kapitał zapasowy spółki.

Atende odnotowało 38,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 12,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Luis Comas, zarządzający marką La Tagliatella w AmRest, został powołany na stanowisko CEO, obejmie je 1 lipca 2021 r., podała spółka. Zastąpi na tym stanowisku Marka Chandlera, który postanowił przejść na emeryturę w czerwcu br.

(ISBnews)