EY: Obroty szarej strefy e-hazardu wzrosły o 9 mld zł w ciągu ostatnich 4 lat

ISBNews
15.04.2021 11:10
A A A

Warszawa, 15.04.2021 (ISBnews) - Szara strefa w branży hazardowej online z roku na rok generuje coraz większe obroty. Między 2016 a 2020 rokiem wzrosły one o ponad 9 mld zł, wynika z raportu EY. Według szacunków firmy konsultingowej, łączna strata Skarbu Państwa z tego powodu w latach 2016-2020 wyniosła przeszło 2 mld zł.

"Chociaż udział szarej strefy w całkowitej wartości rynku spada, to niestety jej wartość w ujęciu absolutnym nadal rośnie. Nie można więc uznać, że problem szarej strefy został zażegnany. Skutki tego są widoczne m.in. w stratach budżetu państwa. Działalność nielegalnych operatorów w ostatnich latach spowodowała ubytek w kasie państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku od gier w wysokości ponad 2 mld zł. Stąd tak kluczowe jest, żeby skutecznie przeciwdziałać dalszemu wzrostowi aktywności nielegalnych podmiotów, bowiem ma to nie tylko negatywne konsekwencje dla licencjonowanych operatorów, ale również budżetu państwa, i to w tak wymagającym przez pandemię czasie" - powiedziała prezes Stowarzyszenia Graj Legalnie Katarzyna Mikołajczyk, cytowana w komunikacie.

W 2016 roku szara strefa gier hazardowych online odpowiadała za 76,5% obrotów na rynku gier hazardowych online. Przez kolejne lata procentowy udział szarej strefy spadał, by w 2020 roku osiągnąć poziom 46,7%. W materiale zwrócono uwagę, że w ujęciu nominalnym szara strefa rośnie od 2016 roku mimo nowelizacji Ustawy o grach hazardowych która zaczęła obowiązywać od 2017 roku. Oznacza to, że spadek udziału szarej strefy w całkowitej wartości rynku gier hazardowych wynika przede wszystkim z dynamicznego rozwoju całego rynku, a nie z ograniczania działalności prowadzonej przez nielegalne podmioty.

"Z jednej strony, rozwiązania wprowadzone w nowelizacji ustawy o grach hazardowych wsparły szybki rozwój rynku legalnego. Z drugiej strony, szacunki EY pokazują, że także szara strefa, jak i nieodprowadzony podatek od gier w ujęciu kwotowym nadal rosną. Tylko w zeszłym roku poza legalnym obrotem gospodarczym nielegalni operatorzy hazardowi wygenerowali w Polsce aż 12,6 mld zł. Z czego zatem wynika spadek udziału szarej strefy w całym rynku? Z jeszcze szybszego wzrostu działalności legalnych operatorów online" - dodała Mikołajczyk.

Eksperci EY szacują, że w 2020 roku wielkość obrotów w szarej strefie wyniosła 12,6 mld zł, co stanowi 46,7% rynku gier hazardowych online. Oznacza to, że 14,4 mld zł obrotu wygenerowała legalna część branży. Legalne podmioty na stacjonarnym rynku hazardowym osiągnęły obroty na poziomie 11,7 mld zł. Wartość obrotów na całym rynku hazardowym online w Polsce osiągnęła prawie 40 mld zł. Natomiast w ujęciu przychodów netto, zdefiniowanych jako różnica między przychodami operatorów ze sprzedaży gier hazardowych i wypłaconymi wygranymi, EY oszacował szarą strefę na poziomie 1,1 mld zł, co odpowiadało 34,5 proc. wartości przychodów netto na całym rynku hazardu online w Polsce w 2020 r., wymieniono w raporcie.

"W Polsce część gier hazardowych jest całkowicie zakazana, np. turnieje pokera online, objęte są monopolem państwa np. kasyno online. Tym samym, ważną przewagę konkurencyjną operatorów działających w szarej strefie stanowi umożliwianie konsumentom udziału w grach, które są niedostępne na rynku oficjalnym lub takich, których legalna oferta jest dla konsumentów niesatysfakcjonująca czy niedostatecznie zróżnicowana" - wskazano w raporcie.

"Występowanie szarej strefy niesie ze sobą istotne konsekwencje gospodarcze oraz społeczne. Mogą one objawiać się m.in. gorszą sytuacją sektora finansów publicznych, zaburzaniem konkurencji na rynku, mniejszą ilością lub niższą jakością dóbr publicznych oraz osłabieniem wzrostu gospodarczego. Na rynku gier hazardowych online szara strefa odnosi się do gier i zakładów organizowanych bez wymaganych zezwoleń. Brak rejestracji tych transakcji przez nielegalnych operatorów pozwala im uniknąć opodatkowania i w ten sposób uzyskać korzyści finansowe, ze szkodą dla sektora finansów publicznych oraz legalnie działających podmiotów, które są narażone na nieuczciwą konkurencję" - stwierdzono także.

Celem raportu EY jest przedstawienie wyników analizy rynku hazardowego online w Polsce. W jej ramach został zbudowany model ekonometryczny, który pozwolił na oszacowanie poziomu szarej strefy. Ponadto raport EY zawiera szacunki utraconych dochodów z podatku od gier z powodu występowania szarej strefy, podsumowano w informacji.

(ISBnews)