Cyfrowy Polsat chcde dokupić akcje Netii za nie więcej niż 515 mln zł

ISBNews
15.04.2021 11:25
A A A

Warszawa, 15.04.2021 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat podjął decyzje o kontynuacji nabywania akcji spółki Netia na rynku regulowanym GPW lub poza tym rynkiem za nie więcej niż 515 mln zł, podała spółka.

"Spółka podjęła decyzję o kontynuacji nabywania akcji spółki Netia przez nabywanie akcji Netii w ramach transakcji zawieranych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie lub poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski, przy czym cena nabycia 1 akcji będzie określona przez spółkę indywidualnie dla każdej transakcji nabycia, a łączna cena nabycia akcji Netii w wykonaniu ww. decyzji spółki nie będzie wyższa niż 515 mln zł" - czytamy w komunikacie. 

Rada nadzorcza podjęła również uchwałę wyrażającą zgodę na dokonanie powyższych czynności, podano także.

"Nabywanie akcji Netii może być realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały zarządu spółki" - czytamy także.

Spółka podkreśliła, że decyzja ta stanowi potwierdzenie deklaracji dotyczącej niewykluczania możliwości dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Netii wyrażonej w treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Netia ogłoszonego 23 grudnia 2020 r. 

23 grudnia 2020 r. Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 114 173 459 akcji Netii, stanowiących ok. 34,02% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Zarząd Netii ocenił, że cena zaproponowana w wezwaniu Cyfrowego Polsatu na akcje spółki wysokości 4,8 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej. W ramach ogłoszonego przez Cyfrowy Polsat wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Netii złożono zapisy na 84 868 akcji.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)