BGK sprzedał obligacje za 1,73 mld zł, popyt: 2,09 mld zł

ISBNews
15.04.2021 12:15
A A A

Warszawa, 15.04.2021 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 7-letnie obligacje serii FPC0328 o wartości nominalnej 1 424,837 mln zł oraz 13-letnie obligacje serii FPC0733 o wartości nominalnej 306 mln zł wobec oferty wynoszącej minimum 1 000 mln zł, podał bank.

Popyt na obligacje wyniósł odpowiednio: 1 676,837 mln zł oraz 409 mln zł.

Cena minimalna sprzedanych obligacji FPC328 wyniosła 991 zł, a rentowność: 1,89%, w przypadku papierów serii FPC0733 było to odpowiednio: 982,1 zł i, rentowność - 2,42%.

"Dzisiaj zostanie przeprowadzona także sprzedaż dodatkowa obligacji FPC0328 i FPC0733. Sprzedaż dodatkowa przeprowadzona zostanie na zasadach analogicznych jak dla obligacji skarbowych" - czytamy też w komunikacie.

Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów.

Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP).

Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, podano także.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

(ISBnews)