Atende nie wyklucza przejęć, ma na nie zapewnione środki

ISBNews
15.04.2021 13:15
A A A

Warszawa, 15.04.2021 (ISBnews) - Atende nie wyklucza przejęć, ale ewentualne transakcje chciałoby sfinansować z własnych środków, poinformował prezes Roman Szwed.

"Mamy dosyć dużo gotówki w firmie i stać nas na wypłatę znaczącej dywidendy, a i spora część tej gotówki zostaje w firmie po to, żeby były pieniądze na rozwój. Rozglądamy się na rynku i na pewno dojdzie do jakiś przejęć. Nie jest naszym zamiarem kupowanie bardzo drogich firm, bo chcielibyśmy to zrobić z własnych pieniędzy. Szukamy firm, które mają ciekawe technologie czy produkty, które pasują do tego co my robimy" - powiedział Szwed podczas spotkania z analitykami.

W tym tygodniu zarząd Atende postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenie kwoty w łącznej wysokości 36,34 mln zł pochodzącej z zysku netto spółki za rok obrotowy 2020 (wynoszącego 50,42 mln zł) na wypłatę dywidendy, tj. kwoty 1 zł na jedną akcję i przeznaczeniu pozostałej części zysku netto za 2020 r. (w wysokości 14,08 mln zł) na kapitał zapasowy spółki.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Atende sięgnęły 260,1 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)