BGK: Dzięki gwarancjom de minimis MŚP zachowały 184 tys. miejsc pracy w pandemii

ISBNews
15.04.2021 13:25
A A A

Warszawa, 15.04.2021 (ISBnews) - Dzięki gwarancjom de minimis zachowano sektor MŚP zachował 184 tys. miejsc pracy w pandemii, a także stworzył 125 tys. miejsc pracy, wynika z raportu BGK "Efekty programu gwarancji de minimis". 77% firm dzięki wsparciu BGK, mogło skupić się na utrzymywaniu zatrudnienia w trakcie pandemii.

"Poprzez nasze rozwiązania wspieramy także miejsca pracy. Taki wynik bezpośrednio świadczy o silnym wpływie kryzysu na politykę zatrudnienia w sektorze MŚP i o wadze udzielonego wsparcia finansowego w zatrzymywaniu negatywnych efektów w postaci zwolnień. Można szacować, że finansowanie przyznane dzięki gwarancjom de minimis przełożyło się na 125 tys. miejsc pracy utworzonych i - co ważne w okresie kryzysu - aż 184 tys. zachowanych miejsc pracy" - powiedział główny ekonomista BGK Mateusz Walewski, cytowany w komunikacie.

Jak podał bank, 3/4 firm bez gwarancji nie dostałoby kredytu lub otrzymałyby go na gorszych warunkach, zaś 48% badanych firm oceniło, że finansowanie z gwarancją de minimis w dużym lub bardzo dużym stopniu pozwoliło przetrwać im kryzys.

"Prawie połowa badanych przedsiębiorców stwierdziła, że gwarantowane programem finansowanie w bardzo dużym lub dużym stopniu pomogło im przetrwać kryzysową sytuację. Najsilniej pomoc odczuły firmy lokalne. Co ważne, podczas trwania kryzysu, 4/5 badanych firm nie miała problemu ze spłatą gwarantowanego przez BGK kredytu. Te doświadczające trudności najczęściej posiłkowały się innym wsparciem z tarczy antykryzysowej lub korzystały z wakacji kredytowych" - dodał Walewski.

Raport wykazał, że firmy o lokalnym zasięgu najczęściej nie pozyskałyby kredytu bez gwarancji de minimis (58%), a także regionalne - działające na terenie jednego województwa (56%), firmy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym nieznacznie rzadziej dotknął ten problem - 47%.

Odsetek firm, które przeznaczały pozyskane środki na inwestycje w 2020 roku był niższy niż w poprzednich latach. Większość MŚP w okresie pandemii wstrzymała decyzje o inwestycjach, przekierowując zasoby finansowe przede wszystkim na przetrwanie i utrzymanie zatrudnienia, podał bank.

"Inicjujemy działania i tworzymy rozwiązania, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. W czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa to właśnie inwestycje są jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na odbudowę gospodarki. Dlatego cieszy nas, że mimo kryzysowej sytuacji około 1/3 firm, po uzyskaniu kredytu obrotowego z gwarancją na tyle polepszały swoją pozycję, że dokonały inwestycji" - wskazał Walewski.

Od marca 2013 roku, od kiedy program istnieje, do listopada 2020 roku suma udzielonych gwarancji de minimis osiągnęła ponad 87 mld zł, a suma wygenerowanego w tym okresie kredytu ok. 148,4 mld zł, podał BGK.

Badanie ankietowe przeprowadzono w terenie w sierpniu-wrześniu 2020 roku. Wielkość próby N=1 807. Próba dotyczyła przedsiębiorstw, które skorzystały wraz z kredytem obrotowym i/lub inwestycyjnym z gwarancji de minimis w okresie luty 2019 - luty 2020.

(ISBnews)