BGK sprzedał w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o wartości 130 mln zł

ISBNews
15.04.2021 14:45
A A A

Warszawa, 15.04.2021 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał w ramach sprzedaży dodatkowej 7-letnie obligacje serii FPC328 o wartości nominalnej 114,5 mln zł oraz 12-letnie papiery serii FPC0733 o wartości nominalnej 15,5 mln zł, podał bank.

Wcześniej dziś BGK sprzedał obligacje serii FPC0328 o wartości nominalnej 1 424,837 mln zł oraz serii FPC0733 o wartości nominalnej 306 mln zł wobec oferty wynoszącej minimum 1 000 mln zł. Popyt na obligacje wyniósł odpowiednio: 1 676,837 mln zł oraz 409 mln zł.

Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP).

Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, podano także.

(ISBnews)