Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o łącznie 32 zł dywidendy na akcję

ISBNews
15.04.2021 15:05
A A A

Warszawa, 15.04.2021 (ISBnews) -  Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 32 zł na akcję za 2020 rok, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Grupa Żywiec wypłaciła już zaliczkową dywidendę w wysokości 16 zł.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia, że łączna wysokość dywidendy za rok obrotowy 2020 wynosi 328 682 784 zł tj. 32 zł na jedną akcję, a nadto, że:

1) uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze spółki będący właścicielami akcji w dniu 23 kwietnia 2021 r.,

2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 6 maja 2021 r." - czytamy w uchwale.

Jednocześnie podano, że mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały zarządu spółki z 10 listopada 2020 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 164 341 392 zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 16 zł za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 164 341 392 zł, tj. kwota 16 zł za jedną akcję.

"Uzyskany w 2020 roku zysk netto wynoszący 250 450 875,04 zł dzieli się w sposób określony poniżej: -

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2020 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie 185 727 587,68 zł oraz część zysku za rok 2020 w wysokości 142 955 196,32 zł

- pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2020 roku w kwocie 107 495 678,72 zł przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłości" - czytamy także.

W ub.r. akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie łącznej dywidendy za rok obrotowy 2019 w kwocie 30 zł na jedną akcję.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2020 roku grupa sprzedała 12,2 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Zamkowym Cieszyn, Elblągu, Leżajsku, Warce. Od 2019 roku do grupy należą także browary w Braniewie i Namysłowie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews)