URE zatwierdził zmianę taryfy PGNiG Obrót Detaliczny na sprzedaż gazu w 2021 r.

ISBNews
15.04.2021 16:40
A A A

Warszawa, 15.04.2021 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził zmianę taryfy PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - spółki zależnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - dotyczącą obrotu gazem ziemnym i przewidującą wzrost ceny o 5,6%, podał Urząd.  

Powodem złożenia przez PGNiG OD do regulatora wniosku o zmianę taryfy był utrzymujący się od początku roku wzrost cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii, która stanowi główne źródło pozyskania paliwa gazowego przez tę spółkę, podkreślono.

"Wzrost cen gazu w zmienionej taryfie wynosi 5,6%. Na niezmienionym poziomie pozostają natomiast stawki opłat abonamentowych. Oznacza to, że odbiorcy gazu wysokometanowego (typ E) i zaazotowanego (Lw i Ls) od PGNiG OD zapłacą w części rachunku płaconego tej firmie (obrót) średnio o 5,1% więcej" - czytamy w komunikacie.

Nominalnie oznacza to, że odbiorcy zużywający najmniejsze ilości gazu, korzystający z gazu głównie do przygotowywania posiłków (tzw. "kuchenkowicze", grupa taryfowa W-1.1.), statystycznie zapłacą średnio o ok. 46 groszy więcej miesięcznie (wzrost o 2,3%). Dla odbiorców z grupy W-2.1, którzy używają gazu również do podgrzewania wody, płatność wrośnie o 3,3% i wyniesie 2,88 zł/m-c. Odpowiednio więcej zapłacą klienci, którzy zużywają stosunkowo duże ilości gazu, tj. np. do ogrzania domów. Tacy odbiorcy (grupa taryfowa W-3.6) zapłacą o 8,8 zł więcej miesięcznie (wzrost płatności o 3,5%), podał także Urząd.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 39 197 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)