Ronson wyemitował obligacje serii W o łącznej wart. 100 mln zł

ISBNews
15.04.2021 17:00
A A A

Warszawa, 15.04.2021 (ISBnews) - Ronson Development wyemitował 100 000 obligacji serii W o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100 mln zł, podała spółka.

"Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej w stosunku do każdej obligacji w dwóch ratach: pierwszej na koniec VII okresu odsetkowego, 15 października 2024 r., w wysokości 40% wartości nominalnej obligacji oraz drugiej 15 kwietnia 2025 roku poprzez zapłatę pozostałej części wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych i marżę w wysokości 4%. Terminy płatności odsetek są półroczne. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka:
- nabyła w celu umorzenia obligacje serii R o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł od podmiotów, które nabyły obligacje o co najmniej tej samej łącznej wartości nominalnej. Ponadto spółka zapłaciła odsetki narosłe od tych obligacji do dnia transakcji;
- nabyła w celu umorzenia obligacje spółki serii U o łącznej wartości nominalnej 2 247 400 zł od podmiotów, które nabyły obligacje o co najmniej tej samej łącznej wartości nominalnej. Rozliczenie tych transakcji nastąpiło bezgotówkowo (przez potrącenie z ceną emisyjną obligacji), z wyjątkiem naliczonych odsetek od tych obligacji do dnia transakcji, które zostały zapłacone przez spółkę, podano również.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2020 r. sprzedała 918 lokali, a przekazała 966. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 401 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)