Analizy.pl: Aktywa TFI wzrosły o 2,6% m/m do 298,1 mld zł w marcu

ISBNews
15.04.2021 17:45
A A A

Warszawa, 15.04.2021 (ISBnews) - Wartość aktywów polskich funduszy inwestycyjnych wzrosła o 2,6% w skali miesiąca do 298,1 mld zł na koniec marca, podały Analizy.pl. Aktywa funduszy detalicznych wzrosły o 4 mld zł, zaś funduszy niedetalicznych zwiększyły się o ok. 3,6 mld zł.

"Ubiegły miesiąc upłynął bowiem pod znakiem dalszego rajdu rentowności obligacji skarbowych, zawirowań na rynkach wschodzących i solidnych zwyżek na giełdach krajów rozwiniętych. (...) Zawirowania na rynkach nieco schłodziły zainteresowanie funduszami wśród krajowych inwestorów, co znalazło odzwierciedlenie w wysokości ich aktywów. Dzięki napływom i efektom zarządzania, środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych na koniec marca 2021 roku osiągnęły wartość 298,1 mld zł" - czytamy w komunikacie. 

Aktywa funduszy detalicznych wzrosły o 4 mld zł (fundusze te pozyskały 3 mld zł netto), a aktywa funduszy niedetalicznych zwiększyły się o ok. 3,6 mld zł. W efekcie na koniec marca cały rynek odnotował wzrost wartości zarządzanych środków łącznie o 7,6 mld zł, czyli 2,6%, podano także. 

Największy przyrost w ujęciu wartościowym - o 3,6 mld zł - odnotowały fundusze aktywów niepublicznych. Środki w nich zgromadzone osiągnęły poziom niemal 95 mld zł. Kolejny udany miesiąc mają za sobą fundusze dłużne, których aktywa (przede wszystkim dzięki wpłatom klientów, którzy zainwestowali w nie 1,6 mld zł netto) wzrosły o prawie 1,7 mld zł i przekraczają już 119,6 mld zł, zaznaczono. 

"W przypadku funduszy akcyjnych aktywa zwiększyły się o 0,8 mld zł, ale głównie dzięki wynikom zarządzania i koniunkturze, bowiem saldo wpłat do tej grupy było niewielkie i wyniosło zaledwie 0,4 mld zł. Dobrą passę kontynuują natomiast fundusze mieszane, których aktywa powiększyły się o ponad 0,7 mld zł do ponad 37,3 mld zł" - czytamy dalej. 

Najwyższą dynamikę aktywów w ujęciu procentowym odnotowały natomiast fundusze zdefiniowanej daty PPK, zasilane sukcesywnie wpłatami pracowników i pracodawców. Wartość zgromadzonych w nich aktywów wzrosła w lutym o 16,8% do 3,3 mld zł.

"Ponownie przyspieszyła też dynamika wzrostu aktywów funduszy absolutnej stopy zwrotu. Podczas, gdy w lutym aktywa w tym segmencie przyrosły w ujęciu miesięczny o  1,5%, tak w marcu wzrost wyniósł 4%, co odpowiada dodatkowym 266 mln zł" - podsumowano.

(ISBnews)