Kalendarium ISBnews

ISBNews
15.04.2021 18:15
A A A

PIĄTEK, 16 kwietnia

--10:00: Wideokonferencja wynikowa Grupy Azoty

--10:00: Konferencja inaugurująca program Horyzont Europa

--11:00: Webinar Vexa Games nt. strategii i planów rozwoju

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje wskaźniki inflacji bazowej w III 2021 r.

PONIEDZIAŁEK, 19 kwietnia

--10:00: Wideokonferencja Banku BNP Paribas 'Polska gospodarka po roku pandemii'

WTOREK, 20 kwietnia

--09:30: Wideokonferencja Huuuge nt. wyników

--16:30: Wirtualna debata PKEE i Politico: The coming shakeup of the EU Emissions Trading System

ŚRODA 21 kwietnia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu, przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw oraz wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budowlano-montażowej - w marcu 2021 roku

CZWARTEK 22 kwietnia

-10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 roku, dynamikę sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w marcu 2021 roku, koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - kwiecień 2021 roku, koniunkturę konsumencką - kwiecień 2021 roku

(ISBnews)