Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
15.04.2021 18:15
A A A

MLP Group zdecydowało o przeprowadzeniu analiz oraz wstępnych prac na potrzeby przygotowania i ewentualnego podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 1 653 384 akcji zwykłych serii E, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podpisała 17 listów intencyjnych z podmiotami zainteresowanymi współtworzeniem projektu Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego (PCOL), podała spółka.

Ronson Development wyemitował 100 000 obligacji serii W o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100 mln zł, podała spółka.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził zmianę taryfy PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - spółki zależnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - dotyczącą obrotu gazem ziemnym i przewidującą wzrost ceny o 5,6%, podał Urząd.  

Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydują o przeznaczeniu 430,15 mln zł z zysku netto za 2020 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 12 maja.

Polska pozostaje priorytetowym rynkiem europejskim dla Citigroup w regionie EMEA, poinformował CEO regionu EMEA w Citi David Livingstone. 

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 32 zł na akcję za 2020 rok, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Grupa Żywiec wypłaciła już zaliczkową dywidendę w wysokości 16 zł.

Aktualizacja strategii Citigroup przewiduje m.in. wyjście z segmentu detalicznego w 13 krajach Azji i regionu EMEA, w tym również w Polsce, podał bank.

Best nie spodziewa się istotnego wzrostu podaży wierzytelności na rynku w 2021 roku, lecz dopiero w kolejnych latach, bowiem mocna nadpłynność banków sprawia, że mają one obecnie niższą presję na sprzedaż kredytów niepracujących; dodatkowo, ich akcja kredytowa jest obecnie ograniczona, poinformował prezes Krzysztof Borusowski. Best oczekuje większego udziału podaży wierzytelności sektora MŚP i przedsiębiorstw w kolejnych latach.

Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2020 roku i przeznaczeniu kwoty 674,05 mln zł na kapitał rezerwowy, a także o pozostawieniu kwoty 663,5 mln zł jako zysku niepodzielonego w celu możliwości jego podziału w przyszłości. 

Sponsoring rozgrywek Ekstraklasy przyniósł partnerowi tytularnemu ligi, PKO Bankowi Polskiemu blisko 321 mln zł w postaci ekwiwalentu reklamowego w okresie od 16 marca 2020 do 15 marca 2021 r., wynika z analiz firmy badawczej Sponsoring Insight. To oznacza wzrost o 30% w porównaniu do takiego samego okresu rok wcześniej, kiedy ta suma wyniosła 245 mln zł. Wzrost dotyczył także liczby publikacji mediowych o banku w kontekście Ekstraklasy oraz zasięgu w social mediach najpopularniejszej polski ligi.

Atende nie wyklucza przejęć, ale ewentualne transakcje chciałoby sfinansować z własnych środków, poinformował prezes Roman Szwed.

ING Bank Śląski jest już gotowy do zawierania ugód z klientami, posiadającymi kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich według propozycji przedstawionej przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. 

Akcjonariusze MOL zdecydowali o przeznaczeniu 75,875 mld HUF na dywidendę za 2020 rok, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w marcu 2021 roku wyniosły 23,09 mln zł i były wyższe o 77,5% w skali roku, podał Wojas. 

Brak popytu na kredyty może doprowadzić do sytuacji, w której banki - chcąc rozwijać akcję kredytową - będą akceptowały wyższe ryzyko, ocenił wiceprezes PKO Banku Polskiego Piotr Mazur. Jego zdaniem, nie ma obecnie ryzyka występowania zjawiska credit cruch. 

Cyfrowy Polsat podjął decyzje o kontynuacji nabywania akcji spółki Netia na rynku regulowanym GPW lub poza tym rynkiem za nie więcej niż 515 mln zł, podała spółka.

W związku z pandemią COVID-19 zarząd spółki Warimpex Finanz- und Beteiligungs zdecydował się przełożyć termin zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, planowanego pierwotnie na 20 maja 2021 roku. Nowy termin ustalono na 14 września, podała spółka.

Varsav Game Studios planuje wydać w pełni autorską produkcję "Giants Uprising" w formule early access w III kw. 2021 r., podała spółka. Ponadto, w ramach rozwijanej działalności wydawniczej na rynku pojawią się jeszcze w tym roku trzy gry: "The Path of Calydra", "Everdream Valley" oraz gra o roboczym tytule "TP Project". 

Polskie firmy sharingowe: 4Mobility i blinkee.city rozpoczęły współpracę. Docelowo w 30 miastach objętych aplikacjami operatorów będzie widocznych 4 000 różnych pojazdów obydwu spółek. Celem jest stworzenie największej w Polsce i jednej z największych w Europie sieci pojazdów współdzielonych, podało 4Mobility.

Drago entertainment, po podjęciu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały o wprowadzeniu jej akcji do obrotu na rynku NewConnect, liczy na debiut jeszcze w tym miesiącu, podała spółka.

Ovid Works zakończył prywatną emisję akcji, w ramach której inwestorzy nabyli 966 tys. akcji, stanowiących blisko 10% kapitału, podała spółka. Pozyskany kapitał w wysokości 2,2 mln zł zasili budżety produkcyjne aktualnie realizowanych projektów.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji TenderHut na NewConnect na wtorek, 20 kwietnia br., poinformowała spółka.

Krka odnotowała 291 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 245,55 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spłaty wierzytelności z zarządzanych portfeli należne Grupie Best wyniosły 86,9 mln zł w I kw. br., tj. o 12% więcej w skali roku, podała spółka.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 47,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2020 r. wobec 56,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 116,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 49,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CDRL odnotowało 36,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 12,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Millennium podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników I kwartału 2021 roku rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez bank w wysokości 512 mln zł. W związku z tym bank spodziewa się ujemnego wyniku netto w I kwartale 2021 roku.

British Automotive Holding (BAH) odnotował 75 704 000 zł szacowanej ujemnej kwoty kapitału własnego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok, podała spółka.

Grupa Azoty odnotowała 311,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 372,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKN Orlen odnotował 2 755 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 4 300 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na utworzenie spółki CCGT Ostrołęka przez PKN Orlen wspólnie z Energą oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG), podały spółki w osobnych komunikatach.

Best odnotowało 34,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 19,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)