Sejm za wydłużeniem okresu przejściowego dla e-TOLL do 30 września

ISBNews
16.04.2021 08:15
A A A

Warszawa, 16.04.2021 (ISBnews) - Przedłużenie okresu przejściowego, w którym funkcjonować będą zarówno nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL, jak i dotychczasowy system viaTOLL do 30 września 2021 roku zakłada poprawka do nowelizacji ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym, którą wczoraj przyjął Sejm.

Za nowelizacją ustawy wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 231 posłów, 215 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Większość poprawek miała charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

Dotychczas ustawowy termin wygaszenia systemu viaTOLL upływał 30 czerwca. Natomiast rozpoczęcie poboru opłat w systemie e-TOLL planowane jest na przełomie pierwszego i drugiego tygodnia czerwca.

System e-TOLL to rozwiązanie oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego, które zastąpi dotychczasowy system viaTOLL. Służyć będzie do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA. System będzie nadzorowany przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Do korzystania z systemu e-TOLL zobowiązany będzie użytkownik pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także użytkownik autobusu niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej, który porusza się po sieci dróg płatnych. Wśród pojazdów tych mogą się znaleźć samochody osobowe ciągnące przyczepę, jeśli łączna dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu przekracza 3,5 tony. Przepisy nie dotyczą ciągników rolniczych. 

(ISBnews)