Senat za wstrzymaniem sprzedaży nieruchomości rolnych SP na kolejne 5 lat

ISBNews
16.04.2021 08:20
A A A

Warszawa, 16.04.2021 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zakładającą wstrzymanie sprzedaży tych nieruchomości na kolejne 5 lat. Za nowelą głosowało 51 senatorów, 48 było przeciwnych.

Dotychczasowy okres, na jaki wstrzymano sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa upływa 30 kwietnia 2021 r. Po wstrzymaniu sprzedaży podstawowym sposobem zagospodarowania nieruchomości Zasobu stała się dzierżawa.

Nowelizacja ustawy zakłada przedłużenie okresu wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o kolejne 5 lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r.

(ISBnews)