Sejm za nowelą o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

ISBNews
16.04.2021 08:25
A A A

Warszawa, 16.04.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, dostosowującą polskie prawo do rozporządzenia Unii Europejskiej dot. określenia ostatecznego terminu na zgłoszenie zmian w pojedynczym wniosku lub wniosku o płatność dla rolników.

Nowe rozwiązania dotyczą także umożliwienia przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność. Nowelizacja określa ostateczny termin na zgłoszenie zmian do wniosku o płatność - do 31 maja roku, w którym wniosek został złożony.
Zawiera upoważnienie dla ministra rolnictwa i rozwoju wsi do przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności lub zmian do wniosków w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają rolnikom dokonanie tego w podstawowych terminach (chodzi np. o powódź, suszę, przymrozki itp.).  

Wprowadza regulacje, dotyczące wykorzystania zdjęć wykonanych i przesyłanych przez stronę postępowania z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zgodnie z nowelizacją, prezes ARiMR będzie mógł udostępniać dane przestrzenne pochodzące z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych oraz zintegrowanego systemu kontroli dla celów naukowo-badawczych, środowiskowych oraz statystycznych. Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będą mogli składać wnioski o wybór operacji oraz inne dokumenty w postępowaniach w sprawie wyboru tych operacji drogą elektroniczną.

W noweli usprawniono rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy oraz pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 (ISBnews)