Sejm poparł nowelę dot. wykorzystania środków unijnego Funduszu Modernizacyjnego

ISBNews
16.04.2021 08:25
A A A

Warszawa, 16.04.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, umożliwiającą skorzystanie z unijnego Funduszu Modernizacyjnego  na modernizację systemu energetycznego. Wcześniej posłowie odrzucili m.in. poprawkę zakładającą przekazanie środków, pozyskanych ze sprzedaży praw do emisji na wyodrębniony rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Celem nowelizacji jest dostosowanie polskiego prawa do regulacji unijnych w zakresie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na lata 2021-2030. Dzięki temu Polska będzie mogła skorzystać z unijnego Funduszu.

W ramach wsparcia realizacji celów polityki energetyczno-klimatycznej UE do 2030 r. Komisja Europejska utworzyła nowy instrument wspierania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej w krajach UE. Dotyczy to unijnych państw, gdzie PKB per capita jest niższe niż 60% średniej dla całej UE (w odniesieniu do 2013 r.).

Fundusz zasilany jest środkami ze sprzedaży 2% ogólnej puli uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Pieniądze z Funduszu Modernizacyjnego mają zostać rozdysponowane na państwa unijne.

Nowelizacja reguluje procedurę ubiegania się o wsparcie ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Przewiduje składanie wniosków o dofinansowanie, ich selekcję, zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, a także dokumentowanie jego realizacji i osiąganych postępów realizacji. Ze środków Funduszu Modernizacyjnego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych, które realizują inwestycje kwalifikujące się do udzielenia dofinansowania.

Operatorem Funduszu Modernizacyjnego będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Z szacunków wynika, że pierwsze wnioski o dofinansowanie projektów wpłyną do NFOŚiGW w 2021 r. Według wstępnych danych Polsce mają zostać przydzielone środki pochodzące ze sprzedaży ok. 135 mln uprawnień do emisji. Ich wartość - w zależności od popytu na uprawnienia i ich cen rynkowych - sięgnie od 2 do 4,8 mld euro. Całkowita pula środków Funduszu, które wygeneruje sprzedaż uprawnień do emisji, będzie znana pod koniec 2030 r. Wysokość środków będzie zależna od ceny uprawnień do emisji na aukcjach.

 (ISBnews)