Energa miała 393 mln zł straty netto, 2,04 mld zł zysku EBITDA w 2020 r.

ISBNews
16.04.2021 08:45
A A A

Warszawa, 16.04.2021 (ISBnews) - Energa odnotowała 393 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 952 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 664 mln zł wobec 459 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 2 038 mln zł wobec 2 039 mln zł rok wcześniej.

W całym 2020 r. 45% całej energii elektrycznej wyprodukowanej przez spółki zależne Energi z Grupy Orlen pochodziło z OZE. O 22% zmalało też ogólne zużycie węgla jako paliwa. Na wynik netto grupy wpływ miały zdarzenia o charakterze niegotówkowym, związane przede wszystkim z utratą wartości konwencjonalnych aktywów węglowych, podkreślono w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12 496 mln zł w 2020 r. wobec 11 479 mln zł rok wcześniej.

Większość pozycji wynikowych oraz wolumenów za czwarty kwartał była wyższa w porównaniu do trzeciego kwartału 2020 roku, wskazując na szybką odbudowę pozycji grupy w trakcie pandemii COVID-19. Poprawę widać przede wszystkim w danych operacyjnych wszystkich linii biznesowych. Spółki Energi w ostatnim kwartale 2020 roku w porównaniu do kwartału wcześniejszego wyprodukowały 25% więcej, przesłały 4% więcej i sprzedały 6% więcej energii elektrycznej. Z kwartału na kwartał grupa osiągnęła też zdecydowanie wyższy zysk netto, wynoszący 238 mln zł, czyli o 180% wyższy, niż w trzecim kwartale (wówczas 85 mln zł). Podobnie rzecz się ma z przychodami (wyższe o 11%) czy wynikiem z działalności operacyjnej EBIT (poprawa o 55%), zaznaczono również.

"Dla gospodarki, nie tylko sektora energii, rok 2020 stał się sprawdzianem odpowiedzialności w zarządzaniu i umiejętności podejmowania perspektywicznych decyzji biznesowych. Energa zdała ten test, zachowując stabilną pozycję. Pomimo trudnych warunków wypracowaliśmy optymalne wyniki finansowe. Wraz z nowym właścicielem, PKN Orlen, rozpoznawaliśmy potencjał synergii i porządkowaliśmy portfel inwestycyjny pod kątem nowych kierunków rozwoju energetyki nisko- i zeroemisyjnej zgodnych ze strategią Orlen2030" - powiedział prezes Jacek Goliński, cytowany w komunikacie.

Pomimo trudnego otoczenia, w całym 2020 roku Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości ok. 2,04 mld zł, czyli na poziomie 2019 roku. Grupa poprawiła też o 45% r/r wynik EBIT, a EBITDA kluczowej linii biznesowej Dystrybucja w 2020 roku wzrosła o 142 mln zł, czyli blisko 9% w stosunku do roku wcześniejszego. Wpływ pandemii COVID-19 na całoroczny wynik EBITDA grupy oszacowany został na ok. 66 mln zł, wynika z materiału.

Linia Biznesowa Dystrybucja odnotowała też tradycyjnie poprawę wskaźników niezawodności sieci dystrybucyjnej, czyli SAIDI (System Average Interruption Duration Index - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej) i SAIFI (System Average Interruption Frequency Index - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich). W ub.r. oba wskaźniki poprawiły się ogólnie o 8% każdy r/r, przy czym najwyższa poprawa była dostrzegalna w przypadku przerw planowanych - SAIDI dla wyłączeń planowanych poprawił się o 28%, a SAIFI o 27% r/r. W przypadku wszystkich wyłączeń nieplanowanych (w tym katastrofalnych) poprawa wyniosła odpowiednio r/r 2% i 7%.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 197 mln zł wobec 374 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen

(ISBnews)