Rząd chce podjąć uchwałę ws. Krajowego Planu Odbudowy w II kw.

ISBNews
16.04.2021 10:15
A A A

Warszawa, 16.04.2021 (ISBnews) - Rząd planuje podjęcie uchwały w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który ma stanowić podstawę ubiegania się o środki finansowe z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF) w II kwartale, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów .

Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności planowana jest na II kw. KPO powinien zostać przedstawiony Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2021 r.

"Przygotowany Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności jest dokumentem programowym odnoszącym się do możliwych obecnie do podjęcia (lub kontynuacji) reform oraz inwestycji. Przewidziany horyzont czasowy na realizację reform i inwestycji zamyka się w sierpniu 2026 r. (przy czym płatności mogą być dokonywane do końca 2026 r)" – czytamy w wykazie.

Przyjęcie KPO jest niezbędnym warunkiem przygotowań Polski do efektywnego zaprogramowania i stworzenia dobrego systemu koordynacji oraz mechanizmów i instrumentów stricte wykonawczych, czytamy także.

KPO obejmuje działania służące realizacji reform i inwestycji publicznych w postaci kompleksowego i spójnego pakietu. Wsparcie w ramach KPO koncentruje się na interwencjach, które przyczyniać się będą do pobudzenia gospodarki, inwestycji, wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia. W KPO planuje się realizację projektów w tych obszarach, które są najbardziej istotne z punktu widzenia konieczności podźwignięcia się gospodarki po pandemii spowodowanej COVID-19, ale także w tych które tworzą trwałe podwaliny pod budowę zdrowej gospodarki opornej na kolejne wstrząsy, podano także.

Zapowiadana dla Polski alokacja z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności to 24,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w formie pożyczek.  

Ostateczny podział środków ma być znany w połowie 2022 r. 70% proponowanej kwoty ma zostać przyznana do końca 2022 r., a pozostałe 30% środków do końca 2023 r..

Całkowity budżet Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności wynosi 672,5 mld euro. Jest to najważniejsza część zaproponowanego w maju ub. roku pakietu Next Generation EU o wartości 750 mld euro.

(ISBnews)