Zeneris Projekty widzi wieloletnią perspektywę rozwoju w fotowoltaice

ISBNews
16.04.2021 10:55
A A A

Warszawa, 16.04.2021 (ISBnews) - Zeneris Projekty widzi wieloletnią perspektywę rozwoju w fotowoltaice, w szczególności w połączeniu z innymi usługami, w tym magazynowania energii, poinformował ISBnews prezes Mariusz Kostrzewa. Spółka dostrzega też możliwości dalszego rozwoju w energetyce wodnej i usługach projektowania.

"Potencjał fotowoltaiki jest bardzo duży i długofalowy, co potwierdzają różne dane analityczne. Natomiast trzeba ten rozwój wiązać z innymi technologiami, które dają wartość dodaną fotowoltaice, oraz dostosowywać do obecnych i przyszłych potrzeb klientów" - powiedział Kostrzewa w rozmowie z ISBnews.

Zeneris do każdego z projektów podchodzi indywidualnie, traktując go jako długoterminową inwestycję, czego przykładem może być przygotowana przez spółkę oferta instalacji fotowoltaicznej dla przedsiębiorstwa w połączeniu z usługą audytu i opomiarowania, które w perspektywie 1,5 roku odpowiedzą na pytanie o zasadność i możliwość dobudowania do istniejącej już instalacji magazynów energii.

"W związku z perspektywą Nowego Zielonego Ładu wprowadzanego przez Komisję Europejską, nadchodzi bardzo dobry okres dla energetyki odnawialnej i w ogóle dla technologii proekologicznych. Nasza spółka widzi perspektywy rozwoju projektów bardziej zaawansowanych niż sam montaż paneli fotowoltaicznych" - dodał prezes.

W portfelu spółki znajduje się wiele tego rodzaju projektów, ponieważ współpracuje ona z przedsiębiorstwami o wysokim wolumenie przychodów i wysokim zużyciu energii elektrycznej. Bardzo często są to obiekty przemysłowe, trudne pod kątem realizacji instalacji fotowoltaicznych, co wynika z ich konstrukcji i infrastruktury zamontowanej na dachu. Ponadto, tego typu instalacje często wymagają dostosowania zapisów planu zagospodarowania terenu do planowanych inwestycji i uzyskania warunków przyłączeniowych, co wymaga przebudowy systemu energetycznego.

"Wielu przedsiębiorców, inwestorów patrzy w tej chwili również na programy pomocowe z Unii Europejskiej, które mają się pojawić, i niektóre inwestycje wstrzymuje - bo jeżeli jest szansa, by w perspektywie roku czy półtora uzyskać dofinansowanie, to warto poczekać z projektem" - wskazał także Kostrzewa.

Dodał, że jest "zdecydowanie przekonany", iż w kolejnych latach rynek będzie się rozwijał. Aktualnie fotowoltaika w Polsce to głównie rynek prosumenta indywidualnego.

"To jest początek drogi do instalacji, które wykorzystują energię na potrzeby własne przedsiębiorstw. Ten rynek dopiero się otwiera, a jego potencjał nie jest do zagospodarowania przez rok czy dwa lata" - powiedział.

Czynniki, które sprzyjają rozwojowi tego rynku to m.in. wzrost cen energii, ale też wprowadzenie opłaty mocowej, która jest naliczana w godzinach 7:00-21:00. Fotowoltaika może właśnie w tych godzinach pracować, więc stopy zwrotu z inwestycji poprawiły się.

Hydroenergetyka pozostaje wciąż niszowym segmentem w branży OZE, jednak Zeneris Projekty wciąż widzi potencjał działania w tym obszarze. Spółka zrealizowała dotąd wiele projektów modernizacyjnych i remontowych.

"To też jest potencjał dla naszej firmy, bo w Polsce mamy ponad 1 000 elektrowni wodnych i co roku tego rodzaju dokumentację wykonujemy. Dodatkowo z uwagi na zmiany, które nastąpiły w odniesieniu do rynku OZE trzy lata temu, pojawiły się nowe rozwiązania formalno-prawne dla elektrowni wodnych, a to z kolei na nowo otworzyło ten rynek. Uzyskiwane w wielu lokalizacjach ceny na poziomie około 500 zł/MWh są atrakcyjne, więc zgłaszają się do nas inwestorzy" - wskazał prezes.

Zeneris Projekty realizuje więc również projekty nowych elektrowni wodnych. W tym sektorze do realizacji planowane są obiekty na Noteci i Wisłoce. Trzy lata temu spółka zrealizowała w Siemiatyczach pierwszą w Polsce elektrownię hybrydową, łączącą hydroenergetykę z fotowoltaiką.

"Widzimy symbiozę pomiędzy fotowoltaiką a elektrowniami wodnymi i prowadzimy rozmowy z inwestorami na temat takich projektów. Stosunki wodne w Polsce zmieniają się, zmniejszają się przepływy wody w rzekach, a wiele elektrowni nie pracuje z mocami, jakie były założone 30 lat temu, zwłaszcza w okresie letnim. Jednocześnie są one położone w takich miejscach lub dysponują takimi budynkami, gdzie możliwe jest zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej, która najwięcej energii generuje latem" - dodał Kostrzewa.

"Popyt na magazyny dopiero się zaczyna. Można powiedzieć, że ubiegły rok był pierwszym rokiem, kiedy zaczęto montować małe magazyny energii w instalacjach przydomowych. Prawdopodobieństwo, że w przyszłości pojawi się wsparcie finansowe dla prosumentów na ten rodzaj instalacji - być może jeszcze w tym roku - jest bardzo wysokie" - powiedział również prezes.

Nawet małe instalacje - przydomowe czy w firmach - mogą, według symulacji przeprowadzonych przez Zeneris Projekty, podnieść poziom autokonsumpcji do 50-60%, a w niektórych przypadkach nawet do 70%. Poziom autokonsumpcji na potrzeby mieszkaniowe w standardowych instalacjach OZE szacowany jest dziś na ok. 30%.

"To, co chcemy rozwijać, to oczywiście magazyny przemysłowe dla podmiotów gospodarczych. Liczymy na zmianę prawa energetycznego, która pozwoli na wykorzystanie magazynów energii również w celach komercyjnych" - wskazał Kostrzewa.

Zeneris Projekty przygotowuje audyty dla firm, by określić poziom zużycia w czasie rzeczywistym, w dni wolne i w weekendy. W niektórych przedsiębiorstwach większość energii produkowanej w weekendy przez instalacje fotowoltaiczne jest oddawana do sieci.

"Myślę, że można założyć, iż w perspektywie kilku będzie się opłacało inwestować w magazyny, aby energię wyprodukowaną w weekendy przechowywać. Jest też szansa, że w kolejnych programach dotacyjnych magazyny uzyskają wsparcie" - podsumował prezes zarządu Zeneris Projekty.

Rynek projektowy to również istotny element działalności spółki, która w tym obszarze pracowała już dla kilkudziesięciu podmiotów samorządowych i chce kontynuować tę działalność. W I kw. br. spółka wygrała przetargi w zakresie projektowania na kwotę ok. 1,4 mln zł.

Zeneris Projekty realizuje dla swoich klientów inwestycje w hydroenergetykę oraz w instalacje fotowoltaiczne. Równocześnie Zeneris jest też biurem projektowym w zakresie budownictwa wodnego. Firma zajmuje się również projektowaniem zabezpieczeń przeciwpowodziowych dla samorządów i obiektów przemysłowych.

Zeneris Projekty planuje debiut na NewConnect w tym roku, zaś w ciągu najbliższych tygodni zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji o wartości do 3 mln zł, której warunki zostaną zaprezentowane na platformie Crowdconnect.pl.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)